APROVAR I PUBLICAR LES QUOTES APROVADES PEL 2021

Aprovar i publicar les quotes aprovades pel 2021