Presa de possessió de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Girona

Presa de possessió de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Girona

Imatge: 
Junta sortint i entrant. © Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 7 de juny, els membres de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Girona van prendre possessió dels seus càrrecs. En aquest sentit, la Junta presidida per Marc Riera i Guix estarà integrada per Jordi Ortega i Batlle, que assumirà les funcions de secretari; Josep M Torra Pla, com a tresorer; i Sílvia Musquera i Felip, com a vocal. La delegació de l’Alt Empordà l’exercirà Mercè Oriol Hilari, i la Garrotxa-Ripollès Neus Roca i Cambras.
 

Consolidació, millora i futur
Després d'uns anys d'enorme dificultat, aquests darrers han sigut de lleugera estabilitat, amb la recuperació de diversos serveis i d'una excel·lent tasca de la Junta Directiva sortint presidida per Narcís Reverendo. La nova Junta Directiva té per endavant una engrescadora feina de consolidació dels projectes iniciats, un compromís de millora i augment dels serveis col·legials i una voluntat de seguir promocionant i difonent els valors de l'arquitectura, des d'un Col·legi proper, útil i obert a la societat. Tot sense renunciar a l'important compromís social que correspon a l’entitat.

La nova Junta també tindrà com a prioritats la presència en el territori i el foment de les activitats a les delegacions.

Dedicació, rigor i intensitat seran els valors per treballar en el marc compartit del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

20/06/2018
Tornar