La Llei de l’Arquitectura es vota al Parlament de Catalunya

La Llei de l’Arquitectura es vota al Parlament de Catalunya

Imatge: 
© Parlament de Catalunya
Després d’haver-se superat el període compareixences per part de diferents institucions i associacions que han pogut exposar el seu punt de vista pel que fa al contingut del text, el proper dimecres 28 de juny el ple del Parlament de Catalunya durà a terme el debat final i votació per a l’aprovació de la Llei de l’Arquitectura.

Sí a l’Arquitectura: 4 anys de treball intens, amb l’impuls del COAC
Ara fa quatre anys, el Col·legi d’Arquitectes iniciava una campanya que, amb el nom “Sí a l’Arquitectura”, tenia per objectiu renovar el valor de l’arquitectura per a la societat i enfront de l’aprovació de la Llei de Col·legis i Serveis Professionals. Des del 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’impuls del Col·legi d’Arquitectes, iniciava el procés de redacció de la futura Llei de l’Arquitectura, amb l’objectiu comú d'establir un nou marc jurídic que fixi les mesures de foment i d’impuls de l’arquitectura com a bé d’interès públic i promoure la qualitat arquitectònica en la planificació, projecció i execució de les edificacions i urbanització dels espais públics.

Interès públic, importància de la qualitat arquitectònica i mesures per a la contractació pública 
El Projecte de llei estableix l’interès públic de l’arquitectura i promou el reconeixement del seu valor social establint mesures de divulgació, promoció i educació. Com a finalitats s’inclouen la promoció dels seus valors i el seu paper en el desenvolupament sostenible, així com fer valer el patrimoni existent i fomentar la qualitat arquitectònica. Així mateix, preveu l’actuació de les administracions públiques amb diversos instruments, com són la creació del Consell de Qualitat Arquitectònica de Catalunya i del premi Catalunya d’Arquitectura, o l’impuls de polítiques específiques d’àmbit local.

En l’àmbit de la contractació pública, conté mesures necessàries perquè els criteris de valoració de la qualitat arquitectònica rebin sempre una valoració predominant per sobre criteris econòmics; promou la composició adequada dels jurats, la transparència i la publicitat dels concursos, els procediments que permetin l’accés a la professió dels joves titulats i l’establiment de valors orientatius per calcular el preu de licitació dels contractes de redacció de projectes.

Pionera a l’Estat espanyol i a l’alçada d’Europa
En els darrers anys la Unió Europea ha elaborat directives i resolucions que posen en valor l’aportació que fa l’arquitectura en els seus entorns urbans i rurals. La Llei de l’Arquitectura recull aquestes consideracions, esdevenint un referent a nivell internacional, juntament amb la llei aprovada a França fa prop d'un any (“Loi CAP, Création, Architecture, Patrimoine”).

Seguiu les últimes novetats sobre la Llei de l’Arquitectura a Twitter amb el hashtag #LleiArquitectura

Seguiu el debat final i votació en directe a través del web del Parlament.

Consulteu el text del Projecte de llei (publicat al BOPC el 22 de juny del 2017)
22/06/2017
Tornar