Presentació del llibre "The Building"

El 18 d'octubre es presentarà el llibre "The Building" que recull els resultats del projecte liderat per José Aragüez des del 2014.

Aquest projecte internacional, "The Building", ha generat dos simposis -un a la Universitat de Columbia i l'altre a l'Architectural Association de Londres- i un seminari de teoria a la Universitat de Cornell. 

Durant les últimes dècades, la història i la teoria arquitectòniques han expandit els límits i les audiències de manera extraordinària. L'altra cara d'aquesta expansió però, ha estat un marcat desplaçament de l'objecte, i amb això, en última instància, un cert descuit del pensament arquitectònic pròpiament dit. A l'altre extrem, discussions centrades exclusivament al voltant del procés de disseny i el seu producte han acabat resultant autoreferencials o restringides únicament a les esferes de la pràctica professional i l'ensenyament de taller a les escoles. Aquest projecte construeix un pont entre les dues tendències mobilitzant un tema -"l'edifici"- que normalment pertany a l'última alhora que persegueix l'expansió de la primera. Quaranta-tres autors que treballen des d'Europa i Estats Units, incloent degans i líders acadèmics, arquitectes, historiadors, teòrics, filòsofs, i estudiants de doctorat, ofereixen incisives exploracions d'estructures arquitectòniques clau que s'han concebut a Àsia i Occident des dels anys vuitanta fins al present. Explorant aquestes estructures a través d'una sèrie de qüestions tant intradisciplinares com metadisciplinaris-a saber, per exemple, la semblança, el valor, la iconografia, l'objectualitat, el subjecte urbà, l'avorriment, i les tecnologies digitals-aquest volum suggereix maneres en els que els edificis poden generar marcs conceptuals la influència del qual s'estén més enllà de l'arquitectura a altres dominis del coneixement i la pràctica. Entre aquests dominis s'expliquen la història cultural i intel·lectual, la filosofia, la teoria literària, la ciutat, les arts, i el disseny en general.
Versió per a imprimirPDF version