signatura del conveni COAC ICAB

El COAC i l'ICAB signen un conveni per facilitar el coneixement de la normativa que afecta els arquitectes

Imatge: 
© Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona han signat un conveni de col·laboració que ha de servir per fomentar el coneixement de la normativa que afecta l'activitat professional de l'arquitectura.

En virtut d’aquesta col·laboració, la Comissió de Normativa de l’ICAB farà el seguiment de la producció normativa professional i tècnica dels diferents òrgans legislatius i els processos relacionats amb l’aprovació de normativa que afecti els professionals de l’arquitectura per tal que el COAC en pugui fer la difusió entre els col·legiats.

Així mateix, la Comissió també analitzarà la normativa en tramitació parlamentària, fet que permetrà que el COAC pugui intensificar la seva acció de lobby en benefici de la professió i l’arquitectura.
16/03/2021
Tornar