La Delegació del Bages-Berguedà presenta una proposta d’urbanització del sector Passeig del Riu de Manresa

La Delegació del Bages-Berguedà presenta una proposta d’urbanització del sector Passeig del Riu de Manresa

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Delegació del Bages-Berguedà del COAC ha presentat una proposta d’urbanització del sector Passeig del Riu de Manresa. L’estudi realitzat proposa canviar el traçat de les vies d’Adif i fer un túnel sota la torre Santa Caterina per alliberar espai i generar zona verda.

Aquesta és, certament, una proposta ambiciosa, que planteja un gran repte per a la ciutat. La iniciativa, volgudament agosarada, pretén convidar a reflexionar i posar en valor el potencial urbanístic de Manresa, així com il·lusionar-nos per la ciutat i el seu futur.

Aspectes rellevants de la proposta:

- Suprimeix la barrera física de les actuals platges de vies. 

- Trasllada la nova estació de Renfe prevista al Nou Congost i possibilita la reconversió de l'actual estació, deixant una sola via de connexió, a manera de tramvia, entre les dues estacions.

- La ubicació de la nova estació al Nou Congost possibilita suprimir l’actual traçat i fer-ne un d’alternatiu amb túnel, a manera de variant.

- La supressió de les actuals platges de vies regenera el paisatge visual de l’arribada a la ciutat pel camí de Sant Ignasi des de la Torre de Santa Caterina.

- Segueix el concepte de recuperació dels cursos fluvials, les anomenades 'vies blaves', generant un gran espai de parc fluvial que es pot dotar de continguts d’oci, culturals, restauració, etc.

- Recupera el riu com a actiu patrimonial i obre la ciutat cap a les activitats que al seu voltant s'hi generin. La posada en valor del parc fluvial genera sinergies molt positives pel que fa al Nucli Antic.

- El parc fluvial resultant relliga el patrimoni industrial de la Fàbrica Blanca, la Vermella, la dels Polvorers i l’antiga estació de Renfe, generant un conjunt d’equipaments públics o privats articulats entre ells.

- Els ponts actuals i noves passeres de vianants permetran connectar les dues parts del parc, a banda i banda del riu.

- El trasllat de les platges de vies i l'activitat associada, s’ha d’estudiar entre Els Condals i Sant Vicenç de Castellet, buscant la interconnexió entre les línies d’Adif i les de FGC, que a la vegada cal enllaçar amb el Corredor Mediterrani. 

- La proposta posa en valor la cornisa patrimonial històrica de la ciutat, formada per la Seu i la Cova de Sant Ignasi.

- Per tal de fer accessible el mirador privilegiat que representa l’entorn de la Torre de Santa Caterina, es proposa un ascensor panoràmic en la zona més vertical de la balsera, a la part posterior de la actual estació de Renfe.

- Cal complementar la proposta amb un estudi de modificació de la vialitat actual per generar una zona de baixa intensitat de trànsit. 


Consulta la documentació gràfica de la proposta:

· Plànol planta estat actual
· Plànol planta proposta
· Estat actual 1
· Estat actual 2
· Vistes Parc 1
· Vistes Parc 2
· Vistes Parc 3 

I a la premsa:  Regió 7   ManresaInfo
 
21/11/2017
Tornar