Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

Imatge: 
© APCE

La Demarcació de Barcelona, el CAATEEB i l’APCE constitueixen la Taula Tècnica de la Construcció-Promoció Immobiliària de Barcelona

Es constitueix la Taula Tècnica de la Construcció- Promoció Immobiliària de Barcelona, que té com a objectiu l’anàlisi i reflexió sobre la situació del sector de la promoció- construcció immobiliària, així com proposar accions i actuacions que millorin la qualitat dels productes i la professionalitat dels operadors. La Taula també analitzarà normatives i elaborarà propostes de modificacions dirigides a les administracions competents.

La Taula, instrument clau en la defensa del sector
La Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i l’Associació de Promotors Constructors de Catalunya (APCE) han impulsat aquesta iniciativa, que vol donar resposta a totes aquelles problemàtiques sorgides després de la llarga crisi econòmica.

D’una banda, per exemple, els tres col·lectius detecten que hi ha una severa mancança de sòls finalistes, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona, que pressiona els preus dels solars urbans. I, d’una altra banda, part dels sòls existents estan immobilitzats per la seva qualificació d’habitatge de protecció oficial (HPO) que, davant la manca d’ajuts o incentius, resulten d’impossible edificació en l’actualitat.

Així mateix, les tres institucions denuncien que la rehabilitació, aposta majoritària per part de totes les administracions competents, està insuficientment promoguda a les ordenances municipals, algunes de les quals no incorporen els nous requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i del Decret d’Habitabilitat.

La unió dels professionals del sector, arreu del territori
Les tres institucions podran proposar temes de debat a la Taula, encara que només es treballarà en aquells temes acceptats per unanimitat. Girona i Lleida compten amb Taules similars amb una llarga trajectòria i en les quals el COAC n'és membre actiu, que han dut a terme accions conjuntes amb les administracions locals per al foment de la renovació urbana i la rehabilitació.

L’acta de constitució de la Taula Tècnica de la Construcció-Promoció Immobiliària de Barcelona l’han signat el president de la demarcació de Barcelona del COAC, Manel Casadevall; el president del CAATEEB, Jordi Gosalves, i el president de l’APCE, Lluís Marsà, el passat 15 de febrer.
15/02/2018
Tornar