Comunicat.

El COAC defensa els objectius de la MPGM i presenta al·legacions per contribuir a l'èxit de la iniciativa

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El COAC considera que el dret a l’habitatge és un dret fonamental que cal defensar des de tots els àmbits. Al nostre país les mesures correctores del dèficit d’habitatge social són clarament necessàries. Si volem que les nostres ciutats siguin més inclusives, si volem viure amb cohesió social, hem de tenir mesures que protegeixin els nostres ciutadans i els permetin viure dignament.

Compartim els objectius de l’Ajuntament de Barcelona en la modificació del Pla General Metropolità, i des d’una posició constructiva hem presentat unes al·legacions encaminades a la millora d’alguns aspectes que considerem també essencials per a l’èxit de la iniciativa:

- Necessitat de consens en una mesura estructural, que suposa una intervenció en el mercat de l'habitatge i que, per la seva importància, podria ser replicada en altres ciutats. Calen instruments transversals i capaços de perdurar en el temps.

- Necessitat d'un període de temps suficient de manera que es justifiqui de forma més sòlida el compliment de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Necessitat d'una major seguretat jurídica que garanteixi l’èxit en l’aplicació de la iniciativa. Cal una major concreció per als diferents supòsits que es veuran afectats.


Per a més informació, pots consultar els següents documents:

· Al·legacions presentades
· Sessió de debat celebrada al COAC el 28 de juny
· Més informació sobre la Modificació del PGM 
· Comunicat enviat als col·legiats el 26 de juliol
 

23/07/2018
Tornar