Presa de possessió de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Lleida

Presa de possessió de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Lleida

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El passat 8 de juny, els membres de la nova Junta Directiva de la Demarcació de Lleida van prendre possessió dels seus càrrecs. En aquest sentit, la Junta presidida per Víctor Pérez- Pallarès i Luque estarà integrada per Sonia Urbina Sampedro, que assumirà les funcions de secretària, Josep Lluís de la Fuente i Pascual, com a tresorer i Ramon Llobera i Serentill, com a vocal. La delegació del Pirineu l’exercirà Ricard Lobo i Sastre.

Un Col·legi útil a la societat
La nova Demarcació de Lleida té com a un dels eixos clau per a aquesta legislatura l’impuls a la millora de l’activitat col·legial, ja sigui a través dels serveis, de la divulgació de l’arquitectura i els seus valors, així com de la promoció del treball dels arquitectes, que s’expressa amb diversitat.

Així mateix, l’equip de govern lleidatà continuarà treballant per incidir en les institucions, públiques i privades, mitjans de comunicació i xarxes socials, amb l’objectiu de ser útils a la societat individualment i com a col·lectiu. En aquest sentit, el posicionament dels arquitectes en la societat i en el sector serà clau.

Víctor Pérez- PaIlarès subratlla que “cal mantenir la vocació de servei necessària per superar les dificultats i els aspectes sovint ingrats que es deriven del lloc que ocupem, amb la mateixa il·lusió i sentit de la responsabilitat que quan vam començar”. Com fins ara, la Demarcació de Lleida continuarà esdevenint un espai de formació, cultura i defensa dels interessos dels arquitectes i dels col·legiats.
11/06/2018
Tornar