La sagrada familia, foto en blanc i negre en una etapa jove de la seva construcció.

L'Ajuntament de Barcelona respon les al·legacions del COAC a la MPGM i al PEUI de Sagrada Família

Imatge: 
Autor desconegut, c. 1910. © Fons Rubió i Bellver. Arxiu Històric del COAC - 50è Aniversari
L'Ajuntament de Barcelona ha estimat parcialment les al·legacions presentades pel COAC a l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Integral i a la Modificació del Pla General Metropolità corresponents a l’illa del Temple de la Sagrada Família, en el sentit d’incorporar a les memòries del PEUI i de la MPGM "una explicació respecte als diversos arquitectes directors de l'obra que s'han succeït des d'Antoni Gaudí, així com de les obres dutes a terme durant els períodes de direcció de cada un d'ells".

Respecte a l’al·legació del COAC en el sentit que el PEUI i la MPGM haurien de contemplar l’ordenació del conjunt de les obres del Temple, i especialment la resolució de la façana principal que dona al carrer Mallorca i l’accés a la mateixa, l’Ajuntament considera que "no forma part de l'àmbit de la present Modificació de PGM, però tampoc del Pla Especial Urbanístic Integral, ja que la solució de la continuïtat del projecte queda diferida a la constitució d'una comissió de treball que té per objectiu estudiar i obrir el debat sobre les possibles solucions urbanístiques necessàries per finalitzar el projecte". Per tant, aquesta qüestió es difereix a un moment posterior, amb participació de la Fundació, de veïns i entitats de la ciutat.

Esperem que l’Ajuntament tingui en compte l’oferiment de col·laboració del COAC, de l’AAUC i de l’AADIPA en tots els processos participatius i en tots els òrgans de treball que serveixin per garantir la transversalitat, la professionalitat i l’èxit de les iniciatives, i molt especialment de les que tenen per objecte permetre la materialització d’una ciutat més inclusiva, respectuosa amb el patrimoni i que promou i procura un urbanisme que millori de forma efectiva la qualitat de vida de la ciutadania.

A banda de les al·legacions presentades pel Col·legi, han presentat també al·legacions tres entitats més: l'Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família, l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí i el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya.

Després de resoldre les al·legacions presentades, el Plenari del Consell Municipal ha aprovat provisionalment la MPGM i ha tramès l'expedient a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

Més informació sobre les al·legacions presentades pel Col·legi.

Consulta el text complet de la resposta de l'Ajuntament.


6/03/2019
Tornar