Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
   
    
  OFICINA CONSULTORA
  TÈCNICA

▫ Informació i suport tècnic
  bàsics
▫ Base de dades documental
▫ Servei d'Informació
  Tecnològica (SIT)
▫ Suport tècnic i normatiu
▫ Atenció personalitzada


  SUPORT JURÍDIC
▫ Atenció jurídica bàsica
▫ Informació general fiscal,
  comptable i laboral
▫ Reclamació extrajudicial
  d'honoraris
▫ Resolució de consultes de
  caire legal
▫ Base de dades documental


  VISAT I REGISTRES
▫ Atenció en realitzar tràmits
▫ Visat
▫ Certificats segona ocupació
▫ Informes d'Idoneïtat Tècnica
▫ Inspecció Tècnica d'Edificis
▫ Registre automàtic


  OFICINA DE CONCURSOS
▫ Actualitat informativa sobre
  concursos i licitacions en curs
▫ Assessorament jurídic i tècnic
▫ Butlletí personalitzat
  SUPORT INFORMÀTIC
▫ Atenció informàtica
▫ Compte de correu electrònic


  INTERNACIONAL
▫ Jornades informatives
▫ Base de dades documental
▫ Atenció personalitzada


  SECRETARIA
▫ Atenció i suport al col·legiat
▫ Emissió de certificats


  SECRETARIA TÈCNICA
▫ Suport en resolució de
  qüestions d'exercici professional


  RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES I
  RÈGIM DISCIPLINARI

▫ Atenció en conflictes i
  incidències
▫ Atenció en qüestions de règim
  disciplinari
  ESCOLA SERT
▫ Formació contínua
▫ Formació especialitzada
▫ Campus Professional
▫ Jornades tècniques
▫ Càpsules formatives de la
  FormaTecA


  BORSA DE TREBALL
▫ Activitats per l'impuls de
  l'ocupació
▫ Borsa d'ofertes de feina
  específiques per a arquitectes
▫ Publicació en línea del
  currículum i portfoli
▫ Orientació inicial en
  autoocupació
▫ Servei d'orientació i
  acompanyament


  ATENCIÓ SOCIAL
▫ Atenció social al col·legiat
▫ Assessorament en serveis
  socials
  ACCIÓ CULTURAL
▫ Actes i exposicions
▫ Revista Quaderns


  BIBLIOTECA
▫ Accés a la Biblioteca
  i consulta
▫ Informació presencial
▫ Préstec de llibres, revistes
  i documents audiovisuals
▫ Reproducció de documents


  ARXIU HISTÒRIC
  I FOTOGRÀFIC

▫ Accés a l'Arxiu i consulta
▫ Informació presencial
▫ Accés a la base de dades
  Arxitectura
▫ Reproducció de documents


  MOSTRA
  D'ARQUITECTURA

▫ Participació en les Mostres
  d'Arquitectura Catalana


  COMUNICACIÓ
▫ Butlletins informatius
▫ Recull de Premsa