Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Serveis que s'hi inclouen:                                                                                           PDF »

SUPORT
PROFESSIONAL

VISAT I REGISTRES
 • Accés al Visat
 • Atenció a l'hora de visar
 • Certificats i registres curriculars
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
SUPORT JURÍDIC
SECRETARIA
 • Atenció al col·legiat
 • Emissió de certificats
SECRETARIA TÈCNICA
 • Orientació sobre drets i deures professionals
 • Suport en resolució de qüestions sobre l'exercici professional
RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I RÈGIM DISCIPLINARI
 • Suport en conflictes i incidències
 • Atenció en qüestions de règim disciplinari
ATENCIÓ A L'ARQUITECTE
 • Atenció a l'arquitecte
SUPORT INFORMÀTIC
INTERNACIONAL

FOMENT DE LA
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ESCOLA SERT
BORSA DE TREBALL
 • Borsa d'ofertes de feina específiques per a arquitectes
 • Borsa d'encàrrecs de particulars
 • Publicació digital del portfoli
 • Activitats per a l'impuls de l'ocupació
 • Orientació inicial en autoocupació
 • Espai virtual de cooperació Arq2Arq

PROMOCIÓ
DE L'ARQUITECTURA

ARXIU HISTÒRIC
ARXIU FOTOGRÀFIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Accés a la base de dades Arxitectura
BIBLIOTECA
 • Atenció i consulta presencials
 • Accés al catàleg i consulta
 • Préstec
ACCIÓ CULTURAL
 • Accés a actes i exposicions
 • Subscripció revista Quaderns
MOSTRES D'ARQUITECTURA
 • Participació a les Mostres d'Arquitectura

REPRESENTACIÓ
DELS ARQUITECTES

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
 • Relacions intitucionals
 • Acció sobre les Adm. Públiques
 • Representació al CSCAE
PARTICIPACIÓ EN ELS ÒRGANS DE GOVERN
 • Processos elecció Òrgans Govern
 • Deganat Obert
TASCA LEGISLATIVA
 • Impuls textos legislatius
 • Impuls del debat arquitectònic
IMPULS I SUPORT A LA COOPERACIÓ ENTRE ARQUITECTES
 • Accés i participació als Grups de Treball
FOMENT DEL DEBAT ARQUITECTÒNIC
 • Accés i participació a les Agrupacions
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
 • Web arquitectes.cat
 • Subscripció butlletins informatius
 • Atenció a mitjans de comunicació
 • Recull de premsa