La figura de l'State Architect per a la definició d’un projecte de país modern

Imatge: 
© Congrés d'Arquitectura 2016. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Alguns estats avançats tenen la figura de l‘Arquitecte de l'Estat o Arquitecte en Cap del Govern per impulsar polítiques públiques al voltant de l’arquitectura i la planificació urbana i coordinar els diversos departaments de l’Estat pel que fa al desenvolupament urbà i territorial.

L'objectiu de l'acte és realitzar una reflexió al voltant de la posició de l'State Architect en països que disposen d’aquesta figura, per tal d'analitzar com s'integren en l'organigrama de l'Estat, les seves atribucions i com valorar la seva possible aplicació a Catalunya.

S'analitzarà la posició d’arquitectes de diversos estats dels Estats Units d’Amèrica i d’Austràlia així com la figura en diversos estats europeus, amb una especial importància i tradició a Holanda. La seva posició dins de l’organigrama de l’administració varia en l'actualitat en funció de cada estat, depenent en general del departament de planificació i desenvolupament urbà, però tenint responsabilitats vinculades a altres departaments, en especial als relatius a l’habitatge o al medi ambient.

Donada la importància de l’arquitectura en la tradició del disseny urbà i edificatiu de Catalunya, és convenient reflexionar de la possibilitat de la creació de la figura de l’Arquitecte en cap del Govern. La seva missió serà desenvolupar una visió integrada de l’arquitectura i el desenvolupament urbà i territorial, integrant els requeriments dels diversos departaments del govern i impulsant la implicació ciutadana, amb la finalitat de contribuir des de Catalunya al progrés en la habitabilitat humana, per al benestar dels seus ciutadans i ciutadanes, i per a inspirar al món. 

Es prega confirmació d'assistència.


PROGRAMA:

17.30 h Acreditació d’assistents

18.00 h Acte inaugural
Intervenció de Damià Calvet, director de l’Institut Català del Sòl
Intervenció de Lluís Comeron, degà del COAC

18.15 h Presentació de l’informe sobre la figura de l’State Architect
Vicente Guallart, IAAC

18.35 h Presentació d’exemples de referència
Peter Poulet. NSW Government Architect. Nova Gales del Sud (Austràlia)
Floris Alkemade. Chief Government Architect, Netherlands

19.15 h Proposta de futur: Eines per a un nou model de país
Vicente Guallart, IAAC.

19.30 h Debat obert amb tots els participants i el públic.

20.00 h Copa de cava 


Podeu consultar la comunicació inicial de l'acte aquí.


Organitza:

       

Versió per a imprimirPDF version