El Col·legi a la teva mida

El Col·legi a la teva mida

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Col·legi està duent a terme un canvi en el seu sistema de quotes amb l'objectiu d'anar-les ajustant a les necessitats dels col·legiats i al servei que el COAC els dóna. Ja es pot consultar al web la informació detallada sobre els serveis que queden inclosos en cada una de les modalitats que entraran en vigor a partir del mes d'octubre, Quota Col·legial bàsica i Serveis Complementaris.

La Quota Col·legial bàsica s'aplicarà a tots els col·legiats, exercents i no exercents, i inclourà tots aquells serveis i activitats que el Col·legi realitza a partir de les obligacions que fixa la legislació vigent. A banda, el Tram de Serveis Complementaris, de caràcter voluntari, comprendrà els serveis de suport i desenvolupament professionals.

Entrada en vigor
A partir del 25 de setembre i fins el 15 d'octubre els arquitectes col·legiats podran triar la modalitat de la seva quota a través del web, en un espai habilitat a tals efectes. La propera quota d'aquest any, corresponent al 4t trimestre, s'enviarà a finals d'octubre i ja tindrà en compte les modalitats actives a data 15 d'octubre. Posteriorment a aquesta data, es podrà modificar la modalitat, tenint en compte els períodes de regularització que el Col·legi ha establert (mensual pel que fa a Quota Col•legial Bàsica i trimestral pel que fa al tram complementari).

Preus
Es poden consultar els preus de cada modalitat a través del web de quotes. Cal tenir en compte que a la propera quota el preu que s'aplicarà serà el proporcional d'un trimestre, és a dir, en cap cas el COAC cobrarà l'import anual. Es mantenen preus reduïts per als col·legiats jubilats i expatriats així com per als 3 primers anys de col·legiació.

Per a més informació podeu trucar al telèfon d'Atenció a l'Arquitecte 93 306 78 03, en horari de 9 a 15 h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h els divendres. El COAC té també una pàgina de Preguntes Freqüents on es dóna resposta a la majoria de qüestions que aquest tema ha generat.
18/09/2014
Tornar