Visita tècnica a la nova Biblioteca de Sant Fruitós de Bages.

Imatge: 
© Adrià Goula
La Delegació del Bages-Berguedà organitza, per al 25 d'octubre a les 12.30 h, una visita guiada a la nova Biblioteca de Sant Fruitós de Bages, acompanyats per Xavier Tragant, arquitecte, autor del projecte de l'edifici.

El projecte de la Biblioteca evoca la idea de la transmissió del coneixement a través del simbolisme dels llibres i les fulles escrites. L’edifici s'amaga darrere les seves corbes orgàniques, elements que semblen estar en moviment i estructures i formes amb connotacions simbòliques. Però, després de tota aquesta marcada càrrega estètica s'amaga un edifici que apunta cap a una sostenibilitat radical. L'envoltant de l'edifici i els detalls constructius es van dissenyar a partir de l'estudi que es va fer amb l'ajuda d'un programa dinàmic de simulació de fluxos energètics i es va dissenyar un sistema de fred solar basat en una pèrgola feta a base de plaques solars tèrmiques conjuntament amb un sistema d'absorció de bromur de liti. Bona part dels materials ens parlen de baix impacte: fusteries de fusta, aïllaments de suro, paviments de linòleum natural, morters a la calç, pintures ecològiques, etc.

L'organització de l'edifici obeeix al programa funcional de qualsevol biblioteca actual, separant la zona infantil de la zona adulta i habilitant un espai exterior d'ús intern per a cada zona. L'edifici s'enfonsa deliberadament en el terreny i es cobreix amb una coberta que ens recorda els camps i marges de l'entorn de Sant Fruitós. Més informació

Per assistir a la visita guiada cal confirmació d'assistència per correu electrònic a manresa@coac.cat o a través del telèfon 93 875 18 00 
Versió per a imprimirPDF version