Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Convocatòria d'ajuts a la internacionalització

El DOGC del 28 de juliol de 2016 publica la Resolució EMC/1844/2016, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016,  que ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització.

Els proveïdors als quals es poden contractar els serveis són els que estan acreditats a ACCIÓ com a tals. Es considera subvencionable el cost de la prestació dels serveis de l'entitat d'assessorament especialitzada en processos d'internacionalització i dels serveis de l'entitat de formació, fins a un màxim de 5.000 euros.

Els serveis subvencionables són:

a) Serveis realitzats per entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització:
- Diagnosi de potencial d'internacionalització de l'empresa sol·licitant.
- Plans de promoció internacional. Ha d'incloure els següents estadis: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
- Disseny de web per a mercats internacionals.
- Posicionament de la web als mercats internacionals.
- Posicionament internacional a les xarxes socials.
- Subcontractació Export Manager.
- Gestió concursos i licitacions internacionals.
- Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
- Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.

b) Serveis realitzats per entitats de formació:
- Formació en comerç internacional.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2016, o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

28/07/2016
Tornar