Llei 16/2015

de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica

Textos legals

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

Condicions servei correu corporatiu digital

Condicions del servei de correu electrònic corporatiu del Col.legi d’arquitectes de Catalunya aprovades per la Junta de Govern en sessió de 17.11.2015 i revisada per la resolució del Secretari 19....

Documents informatius

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuals i Guies

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011 (BOE 29/7/2011)

Textos legals

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantilles i fitxes

Complement COAC per al CE3X

Complement per generar el Document de detall de les recomanacions de millora que acompanyen el certificat d’eficiència energètica d’edificis existents

Aplicacions

Informació vinculacions

COAC jove, Simpatitzants, Amics del COAC

Documents informatius

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documents informatius

Guia Tècnica del RD 486/1997, condicions dels llocs de treball

Guia tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Disposiciones de libre circulación de los productos de construcción.

RD 1630/1992, de 29 de setembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat per RD 1329/1995  

Textos legals

Pàgines