Base de dades de materials i productes

Accés a la Base de dades de materials i productes de l'ITEc

Aplicacions

PLA DE MANTENIMENT EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS

L’Oficina Consultora Tècnica posa a disposició dels arquitectes una aplicació per generar un document de recomanacions d'operacions de manteniment per a les zones...

Aplicacions

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges.

 D 375/1988 (DOGC 28/12/1988)  

Textos legals

Criteris d’aplicació del Decret 21/2006 d'Ecoeficiència

Document elaborat conjuntament per l’OCT i la Generalitat de Catalunya, per tal de resoldre els dubtes per a l’aplicació del Decret d'Ecoeficiència

Documents informatius

Pàgines