Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Guia adreçada a facilitar informació al ciutadà sobre el protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Manuals i Guies

Manual de bastides, accessibilitat i mobilitat

Ajuntament de Barcelona

Manuals i Guies

CCAE-2009

Accés a la Classificació Catalana d'Activitats Empresarials-2009

Documents informatius

Condicions servei correu corporatiu digital

Condicions del servei de correu electrònic corporatiu del Col.legi d’arquitectes de Catalunya aprovades per la Junta de Govern en sessió de 17.11.2015 i revisada per la resolució del Secretari 19....

Documents informatius

Informació vinculacions

COAC jove, Simpatitzants, Amics del COAC

Documents informatius

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011 (BOE 29/7/2011)

Textos legals

Model de recollida persona autoritzada

AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS I ACREDITACIONS

Plantilles i fitxes

Annex D DB SE Avaluació estructural en edificis existents

Extracte del DB SE relatiu a l'avaluació de la seguretat estructural en edificis existents

Textos legals

Guia Tècnica del RD 486/1997, condicions dels llocs de treball

Guia tècnica de l'INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Manuals i Guies

Información colegiación título dentro UE

PROCEDIMIENTOS COLEGIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO O PRESTACIÓN OCASIONAL DE SERVICIOS EN CATALUÑA POR PARTE DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Documents informatius

Llistat de la Codificació europea de residus

Accés al catàleg de residus de catalunya i al catàleg europeu de residus

Documents informatius

Pàgines