Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Protocol dels serveis bàsics, complementaris i específics del Coac

Text aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió de 28 d’octubre de 2014, amb les modificacions introduïdes per l’acord de Junta de Govern de 22.3.16

Documents informatius

DB HS 2 Eliminació dels residus.

Versió comentada pel Ministerio de Fomento

Textos legals

Guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació acústica

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Documents informatius

Decret 21/2006

Criteris ambientals i d'Ecoeficiència en els edificis

Textos legals

Guia normes urbanístiques del POUM

Guia per a l'elaboració de les normes urbanístiques del POUM

Manuals i Guies

Pàgines