Estudiants a un passadís.

Oberta la Convocatòria de les Beques de Delegats de Curs per a l’Escola d’Estiu

Imatge: 
Jornades ARQ 2016. © Andrés Flajszer
L'Escola Sert busca quatre delegats de curs per a l'Escola d'Estiu, que tindrà lloc a plaça Nova durant els mesos de juny i juliol. El delegat es responsabilitzarà del correcte desenvolupament del curs, recolzant als docents, informant sistemàticament al coordinador de formació de l'Escola i representant als alumnes del curs. A canvi, l'Escola ofereix una beca que cobreix l'import de la matrícula del curs corresponent.

El delegat/da de curs ha de ser un arquitecte/a jove, amb habilitats socials i capacitat per comunicar-se en públic. Ha d'estar especialment motivat per la temàtica que s'imparteix al programa formatiu, ser responsable i tenir nocions digitals a nivell de software.

Si esteu interessats, podeu enviar una carta de motivació i el vostre Currículum Vitae a infosert@coac.net. Podeu descarregar el Protocol de Delegats de Curs per veure les diferents funcions i responsabilitats.

Cada delegat serà responsable de dos cursos:

1.FOTOGRAFIA D'ARQUITECTURA (2a edició)
EINES PER AL PROJECTE DE PAISATGE I VEGETACIÓ (2a edició)
(Beca ja assignada)

2.CÀLCUL D'ESTRUCTURES EN REHABILITACIÓ (6a edició)
AMIDAMENTS, PRESSUPOSTOS I CERTIFICACIONS AMB PRESTO (3a edició). Curs per videoaula a través d'internet

3.PROJECTE DE MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DELS ESPAIS
SEGURETAT I SALUT: ESTUDI, PLA I COORDINACIÓ
(Beca ja assignada)

4.PERCEPCIÓ DE L'ESPAI A ORIENT I OCCIDENT
L'ÚS DE MATERIALS TRADICIONALS: LA CALÇ
(Beca ja assignada)

 
31/05/2017
Tornar