Comissari executiu, observatori de la rehabilitació.

Convocatòria oberta: comissari executiu de l'Observatori de la Rehabilitació de les comarques gironines

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Taula de la Construcció de Girona formada per la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació de Girona i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, en col·laboració amb els Ajuntaments de Girona, Figueres i Olot, està promovent la creació i organització de l’Observatori de la Rehabilitació de les Comarques Gironines.

Aquest Observatori té la finalitat d’estructurar i promoure diferents plans que puguin ser d’ajuda en la reactivació del sector de la construcció pel que fa a l’àmbit de la rehabilitació i transformació urbana, en tots i cadascun dels seus aspectes i, principalment, en els que afavoreixen l'habitabilitat, la construcció sostenible, l’estalvi energètic i l’economia de recursos. En definitiva, per garantir el dret a un habitatge digne i adequat i assegurar que les nostres ciutats, edificis i espais públics contribueixin al progrés, a la cohesió social i a la creació d'oportunitats.

En atenció a l’exposat, la Demarcació de Girona del COAC contractarà a un arquitecte a fi i efecte de realitzar les tasques relacionades amb la iniciativa esmentada.

Bases de la convocatòria
28/02/2017
Tornar