Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Andrés Flajszer

Curs a Vic: Gestió econòmica d'un despatx d'arquitectura

Els propers dies 17 i 19 de juliol, de 16 a 20 h, es durà a terme a la Delegació d’Osona del Col·legi d’Arquitectes el curs GESTIÓ ECONÒMICA D’UN DESPATX D’ARQUITECTURA, a càrrec de l'arquitecte José María Gutiérrez, de l'estudi 080ARQUITECTURA.

Programa:

1a part:

Presentació
Qui som
Plantejament del curset

La situació de l’arquitecte:
1. L’estudi d’arquitectura com a empresa
    La necessitat d’organitzar-se com empresa
    Què és una empresa?

2. Càlcul d’honoraris
    Conseqüències d’un encàrrec
    Conceptes previs:
 - La banalització de la professió
 - Els arquitectes i el diner
 - L’arquitecte vol guanyar diners
 - L’arquitecte ha de saber guanyar diners
 - Que fa l’arquitecte per guanyar diners
 -  Un últim consell
    Com calculem els honoraris?
    Segons barems COAC
    Segons hores invertides
    Càlcul per a l’Administració

3. La proposta d’honoraris.
    La negociació
    El contracte
    Increment d’honoraris

4. La factura
    La necessitat de facturar
    Com facturar al llarg del projecte
    El seguiment de la factura

5. El control econòmic del projecte
    El Planning del projecte
    La necessitat d’apuntar les hores
    Control econòmic dels col·laboradors

6. La satisfacció del client

7. El control de la qualitat del treball (els certificats de qualitat)
    La falta de qualitat dels projectes dels arquitectes
    El “full de dades inicials” i “normativa aplicable”
    El “full de seguiment”
    El control del replanteig
    El “full de presentats”
    La satisfacció del client

8. Noves tendències: BIM

2a part:

1. Criteris empresarials
    Filosofia empresarial. Principis i objectius
    Què? Com? Qui? Quan?
    Com muntar una empresa d’arquitectura? (i com desmuntar-la)

2. DAFO
    Debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats

3. Pla de màrqueting

4. Control polític de l’empresa (organigrama)
    Consell d’administració
    Director general
    Gerent

5. Algunes reflexions

6. El pressupost anual (la carta de navegar de l’empresa)
    Decisions prèvies: costos directes o costos indirectes
    Previsió de vendes
    Previsió de despeses
    El cost hora promig
    Hores potencials

7. Anàlisi del pressupost

8. Control del pressupost. El compte de resultats

9. Advertències

10. Les inversions. Les amortitzacions 

11. Els beneficis

12. La tresoreria 

13. La pòlissa de crèdit

A qui va dirigit
Arquitectes que vulguin aprofundir i analitzar la gestió econòmica del seu despatx o pels que vulguin preparar-se per a obrir el seu propi despatx.

Objectius
L’objectiu d’aquest curset és la d’obtenir les eines i coneixement per a ajudar a transformar un despatx en una empresa d’arquitectura.

Format
El curs es realitzarà de manera presencial a la sala d’actes de la Delegació d’Osona del COAC (Pl. Bisbe Oliba, 2 de Vic).

Inscripcions a vicsecretaria@coac.cat


En cas de no assolir el nombre mínim d'inscripcions la Delegació d'Osona es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs. Les anul·lacions per part dels assistents d'una matriculació han de ser comunicades per escrit i comportaran el càrrec corresponent al 30% de l'import de la matrícula en concepte de despeses administratives fins a 15 dies naturals abans de l'inici del curs. Si l'anul·lació es produeix en els 15 dies naturals previs a l'inici del curs, es passarà el càrrec corresponent al 50% de l'import de la matrícula. En el cas que l'anul·lació de la matriculació es produeixi un cop iniciat el curs, es passarà el càrrec total de l'import de la matrícula.
Versió per a imprimirPDF version