Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Projectes d’impacte paisatgístic a Girona

CURS POSPOSAT

L’Escola Sert de la Demarcació de Girona ha programat el curs Projectes d’impacte paisatgístic amb l’objectiu de capacitar per la redacció d’estudis d’integració paisatgística i el disseny i la redacció de projectes integrats amb el seu entorn, assolint nocions bàsiques i coneixements pràctics de projectació urbana, arquitectònica i paisatgística, buscant solucions de compatibilitat, sostenibilitat i equilibri.

El curs va dirigit a arquitectes i altres professionals que tinguin interés a conèixer aspectes d’integració paisatgística aplicables a diferents escales i contextos d’intervenció, tant en l’entorn natural com en l’urbà.

Programa

Jornada 1.  El paisatge com a sistema complex estructurant del projecte
Introducció als continguts del projecte d’integració paisatgística i a la comprensió del paisatge com a sistema estructurant, condicionant en els processos i en les dinàmiques de transformació antròpica.
- Comprensió del medi, valors i fragilitats del lloc.
- Criteris i mesures d’integració paisatgística a adoptar segon el cas.

Jornada 2.
Continguts de l'estudi d'impacte i integració paisatgística. Marc legal. Sostenibilitat. Ecologia.
La legislació sobre paisatge i la legislació urbanística i territorial estableixen les finalitats del document d’impacte i integració paisatgística.

Jornada 3. Estructura del document. Casos d’estudis i projectes
Es presentaran casos d’estudis i projectes amb diferents condicionants, tant a escala territorial com a escala urbana.

Versió per a imprimirPDF version