Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Jornada sobre Georeferenciació al Vallès

La Delegació del Vallès organitza, el proper dimarts 3 d'octubre a les 18.00 h, una Jornada gratuïta sobre Georeferenciació que tindrà lloc al Casal Pere Quart de Sabadell.

La ponència anirà a càrrec de José M. Ramírez, registrador del Registre de la Propietat Núm. 2 de Sabadell, i d'Oriol Poch, arquitecte de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC.

En la jornada es presentarà el document de suport tècnic elaborat per l'OCT sobre Georeferenciació, i s'explicarà com la nova Llei 13/2015, de 24 de juny, modifica la Llei del Cadastre i la Llei Hipotecària per exigir l'aportació de plànols georeferenciats amb coordenades UTM en tot un seguit d'actes inscriptibles al Registre de la Propietat. Aquests actes són: primera inscripció de finques (immatriculació), declaració de noves construccions en una finca, o bé actuacions que determinin una reordenació dels terrenys, entre d'altres: parcel·lacions, reparcel·lacions, segregacions, etc. Així doncs, per exemple, per inscriure una reparcel·lació ja no és suficient amb aportar el plànol de la reparcel·lació, sinó que s'ha d'afegir a la documentació la georeferenciació de cada parcel·la en cadascun dels seus vèrtexs.

El plànol que s'exigeix és el del Cadastre, excepte en els supòsits contemplats a la Llei (bàsicament quan la realitat física que es vol inscriure no coincideix amb la descripció cadastral, o bé quan l'operació produeixi una reordenació dels terrenys). En aquests casos, juntament amb la representació gràfica cadastral que pugui existir, caldrà aportar una representació gràfica alternativa (RGA).

Aquesta RGA haurà de complir amb els requisits fixats reglamentàriament. Per saber si la RGA ja elaborada compleix els requisits tècnics esmentats, i en particular la compatibilitat amb la representació de les parcel·les que figuren en la cartografia cadastral, la Direcció General del Cadastre disposa, a través de la seva Seu Electrònica, d'un servei de validació de bases gràfiques georeferenciades alternatives. L'informe de validació porta un codi de verificació segur que els Notaris i Registradors poden fer constar a l'escriptura o a la inscripció, i que servirà perquè el Cadastre realitzi l'actualització o rectificació que correspongui.

Programa:
18.00 - 18.05 h: Presentació de la Jornada Coac Vallès 
18.05 - 18.35 h: Jose M. Ramirez, registrador del Registre de la Propietat Núm. 2 de Sabadell. 
18.40 - 19.25 h: Oriol Poch, arquitecte de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC.
19.25 - 20.00 h: Precs i preguntes

Aforament limitat: 100 persones. Cal inscripció prèvia.

Versió per a imprimirPDF version