Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

JORNADES | Critèris d'accessibilitat a l'espai públic, a Girona

L'Escola Sert de la Demarcació de Girona del COAC ha programat, pels dimarts 18 i 25 de juny de 2019, les jornades sobre criteris d'accessibilitat a l'espai públic amb les quals es vol aprofundir sobre els temes d’accessibilitat en espais públics: des dels carrers i places fins a l’accés dels edificis i experimentar què vol dir accessibilitat més enllà de les definicions normatives.  

PROGRAMA

JORNADA 1 – dimarts 11 de juny de 2019
1.1 Introducció

Definició d’accessibilitat.
Evolució de l’accessibilitat.
Principis del Disseny Universal (Ron Mace, CUD, NCS University).
Axiomes sobre accessibilitat. 

1.2 Paràmetres d’anàlisi
Tipus de carrers, amplada lliure de pas/vorera, alçada lliure.
Límits, paviments, pendents, guals de vianants.
Elements urbanització, pilones i fitons, elements mobiliari urbà, zones infantils, punts perillosos.
Indrets especials: parcs urbans, jardins i parcs naturals, platges, altres.
Obres i bastides.
Indisciplina viària.

1.3 Normatives d’aplicació
Normatives.
Orden VIV /561/2010, de 1 de febrero. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Decret 135/1995, de 24 de març. Codi d’accessibilitat de Catalunya.
Llei 13/2014, de 30 d’octubre d’accessibilitat de Catalunya.
Terminis d’aplicació.
Criteris generals.
Intervencions en entorns existents.
Criteri de proporcionalitat.
Problemàtica d’aplicació. 

1.4 Anàlisi comparatiu de les normatives d’accessibilitat a l’espai públic
Canvis a destacar.
Itinerari de vianants.
Itinerari mixt de vianants i vehicles.
Paviments.
Paviment tàctil indicador (PTI).
Reixes, escocells i registres.
Guals de vehicles.
Problemàtiques i projectes.

Ponent: Marta Garcia-Milà Mateu, arquitecta de la Secció d’Accessibilitat de la Diputació de Barcelona.

JORNADA 2 – dimarts 18 de juny de 2019
2.1 Realitat actual i exemples
La realitat actual de l’accessibilitat, una necessitat creixent en el parc construït.
Exemples i solucions.Ponent: M. Mercè Corominas, arquitecta.

2.2 Anàlisi dels diferents graus de mobilitat

Ponent: Albert Carbonell (president), Anna Ma. Guillén (vicepresidenta) i Josep Planiol (vocal) de MIFAS

Amb la col·laboració de la Diputació de Girona i amb MIFAS
  

Versió per a imprimirPDF version