Propers Actes

GUIES PER A LA GESTIó I L'AVALUACIó DE LA CONTAMINACIó ACúSTICA

Guies elaborades pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de les guies és presentar casos pràctics resolts pas a pas per tal de disposar d’un conjunt d’exemples que puguin servir de pauta en els casos similars on es presenten dubtes.

Per accedir al contingut de les guies cliqueu aquí