INFORMACIó AL CIUTADà SOBRE COM GESTIONAR LES OBRES DE REHABILITACIó

Informació adreçada al ciutadà sobre el protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges. Aquesta guia s'ha realitzat conjuntament amb el Col·legi d'administradors de finques, el CAATEEBcn i el RIME. També es pot accedir des de l'apartat "Manuals i guies"

Accés a la "Guia per gestionar la rehabilitació d'un edifici d'habitatges"