Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
TAULA D'ELECTRICITAT TC-IE

Taula Consultiva d'Instal·lacions d'Electricitat TC-IE (Baixa Tensió)

Membres de la Taula

  • Subdirecció General d'Energia de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament de Treball i Indústria.
  • Entitats d'Inspecció i Control
  • Diversos Col·lectius professionals entre ells el COAC
  • AFME: Associació de Fabricants de Material Elèctric

Objectius

La TC-IE vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes al reglament electrotècnic de baixa tensió. Aquest objectiu s’ha d’assolir mitjançant l’exercici de les següents funcions:

  • Analitzar la normativa en matèria d’instal·lacions d’energia subjectes al reglament. 
  • Formular propostes en aquesta matèria. 
  • Formular propostes específiques que ajudin a homogeneïtzar els criteris d’aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament dels projectes tècnics.

Documentació