Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Modificacions a les Fitxes sobre normativa de prevenció d’incendis

Els Bombers de Barcelona han introduït modificacions a les Fitxes sobre normativa de prevenció d’incendis que estableixen criteris que complementen l’establert a l'Ordenança Municipal de Protecció contra Incendis de Barcelona (ORCPI/08).

Les modificacions de les fitxes existents, a data 1 de desembre de 2016, són:

·Actualització de la fitxa 1.01 R1 Aparcaments en alçada a la mateixa plaça (08/11/2016)
·Nova fitxa 1.10 Intervencions en edificis existents (5/07/2016)
·Actualització fitxa 1.11 R1 Pla d'Autoprotecció (PAU) (8/11/2016)
·Actualització fitxa 1.12 R1 Instal·lacions fotovoltaiques (8/11/2016)
·Actualització fitxa 1.14 Trasters (7/05/2016)
·Actualització fitxa 1.15 Modificació no significativa (22/03/2016)
·Nova fitxa 1.16 Normativa a aplicar en establiments que combinen els usos comercial i emmagatzematge (5/07/2016)
·Actualització fitxa 2.01 R1 Compartimentació en edificis d'ús administratiu amb serveis centralitzats (8/11/2016)
·Actualització fitxa 2.02 R1 Comptadors elèctrics, quadres de distribució i passos d’instal·lacions (8/11/2016)
·Anul·lació fitxa 3.03 Canvi parcial d'ús residencial vivenda a ús administratiu (substituïda per la fitxa 1.10)
·Anul·lació fitxa 3.05 Sistemes de pressió diferencial
·Anul·lació fitxa 3.07 Armaris elèctrics i registres de passos d'instal·lacions en vies d'evacuació protegides (substituïda per la fitxa 2.02)
·Actualització fitxa 3.08 R1 Escales compartimentades (5/7/2016)
·Actualització fitxa 4.01 R1 Barreres tèxtils (cortines) compartimentadores, irrigades i sense irrigar (8/11/2016)
·Actualització fitxa 4.02 R1 Sistemes d’hidrants d’incendi (8/11/2016)
·Anul·lació fitxa 6.01 Estructures de fusta en edificis existents


Les fitxes seran d’aplicació a partir de la data de referència que apareix al seu encapçalament i s’incorporen a la resta de documentació tècnica de suport que trobareu aquí.

2/12/2016
Tornar