Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El COAC manté el Mòdul Bàsic per al 2017

Môdul bàsic i índex d'intervenció
El COAC ha acordat mantenir el Mòdul bàsic (Mb) a efectes del càlcul dels drets d’intervenció col·legials per a l’any 2017, per treballs en procés de visat iniciat anteriorment a l’1 d’octubre de 2010, en 482 € restant, per tant, el valor de l’índex d’intervenció (Io) en 0,9929. Aquest índex d’intervenció i el nou Mòdul bàsic entraran en vigor a partir del dia 1 de gener de 2017.

Estudis bàsics de seguretat i salut
Als efectes de possibles visats voluntaris, la Junta de Govern acorda fixar el límit de pressupost d’execució material en 280.000 euros per a projectes amb Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Factor d’actualització
Els coeficients d’actualització es fixen en els següents valors:
Coeficient d'actualització (Ca):  1,76
Factor d'actualització (Fa):       10,57
Coeficient d'actualització (Ka):  1,44


Podeu consultar la resta de factors i coeficients d’actualització al web de visat.


22/12/2016
Tornar