El Superbonus 110%, la resposta del govern italià a la crisi de la Covid-19

Revista de Corresponsals: El Superbonus 110%, la resposta del govern italià a la crisi de la Covid-19

© Torí. Aina Pérez i Verge

Com a resposta a la gran crisi provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19, el govern italià va redactar el passat mes de maig el denominat “Decreto Rilancio”, que el proper 18 de juliol es convertirà en llei aprovada per la Càmera dels Representants.

Aquesta llei inclou mesures urgents en matèria de salut, treball, polítiques socials i economia, però una de les parts més interessants del text és l'anomenat "Superbonus 110%". Es tracta de l'augment de les deduccions fiscals relatives als ja existents “Ecobonus” i “Sismabonus”, que passen del 65% al 110% i es focalitzen en la millora energètica dels edificis, significant un possible rellançament del sector de la construcció. Aquestes deduccions s'atribuiran a les despeses mantingudes a càrrec del contribuent durant el període a partir de l'1 de juliol del 2020 i fins al 31 de desembre del 2021, repartides en 5 quotes anuals del mateix import.

Els casos on es podran aplicar aquestes mesures són els següents:

1. Per a l'aïllament tèrmic de superfícies verticals i horitzontals opaques de l’edifici amb una incidència superior al 25% de la superfície de dispersió d’aquest. L'import màxim de la deducció serà de 60.000 euros* multiplicats per cada unitat habitativa de l’edifici. Els materials utilitzats hauran de respectar els criteris ambientals mínims segons el Ministeri de l’Ambient.

2. Per a intervencions de substitució de les instal·lacions de calefacció central de l’edifici per noves instal·lacions de calefacció i refredament centralitzats o per instal·lacions d’aigua calenta sanitària per condensació amb bomba de calor. S’inclouen també en aquest punt les instal·lacions híbrides o geotèrmiques que es poden combinar amb la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques. Els productes utilitzats han de tenir com a mínim la classe A (UE). S’integren les despeses pel desmantellament i bonificació de la instal·lació substituida. L’import màxim de la deducció és de 30.000 euros* multiplicats per les unitats immobiliàries que formen l’edifici. Les deduccions també seran vàlides per a habitatges unifamiliars per un valor màxim de 30.000 euros.*

3. Per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a producció d'energia connectades a la xarxa elèctrica durant aquest període serà del 110% fins a un màxim de 48.000 euros* i dins una despesa màxima de 2.400 euros* per kW de potència nominal de la instal·lació, sempre que es tracti d’una intervenció realitzada conjuntament amb algun dels punts anteriors.

La deducció inclou també la instal·lació de sistemes per a l’acumulació d’energia integrada a la instal·lació fotovoltaica. El límit de despesa màxima serà de 1000 euros* per kWh de capacitat acumulativa del sistema. El bonus està subordinat a la cessió de l’energia no auto-consumida al GSE (Gestore Servizi Elettrici, òrgan estatal) i no es podrà acumular amb altres ajudes.

4. També es reconeixerà la mesura del 110% per a la instal·lació d’infrastructures de recàrrega de vehicles elèctrics als edificis, sempre que aquesta millora vagi acompanyada d’alguna de les intervencions dels punts 1 i 2.

5. El contribuent podrà transformar les deduccions fiscals en un descompte sobre el total de l'import a deure per les obres. D'aquesta manera, l'empresa constructora podrà recuperar aquest import com a crèdit fiscal transferible a altres subjectes, bancs o intermediaris financers, o bé utilitzar-lo com a crèdit fiscal propi. De fet, els principals grups bancaris del país estan estudiant paquets “tot inclòs” per facilitar l'aprofitament del superbonus.

Una de les condicions importants per poder obtenir el Superbonus és que l’edifici millori en dues classes la seva classificació energètica després de les intervencions efectuades. Per demostrar-ho serà necessari presentar un certificat APE (Attestato di prestazione energetica) pre i post intervenció firmat per un tècnic habilitat.

Els diferents subjectes que podran adherir-se a aquestes mesures fiscals són:

- Les comunitats de veïns
- Les persones físiques
- Les IACP, empreses públiques (similars a l'INCASOL) que tinguin els requisits europeus en matèria de "in house providing"
- Les cooperatives habitatives de propietat no dividida entre els socis

Novetats respecte al decret del mes de maig

Al decret de maig, les mesures fiscals no s’aplicaven a segones residències o propietats diferents de la residència principal, però actualment s'ha confirmat que les segones residències seran incloses en la nova llei de juliol. Segons el nou text, les intervencions de demolició i reconstrucció també es beneficiaran del bonus, així com les entitats del tercer sector i les societats esportives que podran utilitzar les deduccions per renovar les zones de vestidors. 

Valoracions

Segons valoracions del Col·legi d’Arquitectes de Torí (OAT), les mesures són molt positives però resten alguns punts problemàtics com ara les modalitats per accedir al finançament, actualment massa complicades. En aquest sentit, el grup de col·legis ha demanat al Consell Nacional que es treballi per alleugerir els processos burocràtics necessaris per a l'assoliment del bonus.

Un altre tema que preocupa al sector de l'arquitectura és la qüestió de la inclusió de les despeses de projecte dins el Superbonus. El text publicat al maig només es referia de forma específica a les despeses derivades de l'obtenció de certificats, però no quedava clar si el projecte, direcció d'obres i seguretat entraven dins les despeses desgravables al 110%.

Es per això que els col·legis d'arquitectes estan dialogant amb el Consell perquè s'incloguin de forma explícita com a deduïbles les despeses tècniques. Així mateix s'ha demanat que s'integrin paràmetres per calcular el valor de les prestacions professionals, garantint d'aquesta manera la dignitat de la professió i evitant el risc d'un sistema de descomptes selvatges. L'objectiu dels col·legis és evitar que els arquitectes siguin exclosos d'aquest instrument que podria suposar una enorme oportunitat de rellançament de tot el sector de la construcció.

 

Aina Pérez i Verge, corresponsal del COAC a Torí, Itàlia
Juliol 2020

 

* Els valors indicats en aquest article corresponen als valors indicats en el Decret Rilancio del 19 de maig. Alguns valors podrien canviar amb la publicació de la nova Llei del 18 de juliol.

Versió per a imprimirPDF version

Tornar