Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Actualització del llistat de normativa d'edificació

L'Oficina Consultora Tècnica té a disposició dels col·legiats un llistat amb la normativa sobre edificació, el qual actualitza periòdicament amb la incorporació de les darreres novetats legislatives.

Aquest mes de setembre s'han incoporat dos nous Reials Decrets al llistat:

Reial Decret 314/2016, el qual modifica la legislació sobre els criteris sanitaris de l’aigua destinada a consum humà 
L'objectiu és adequar la legislació vigent als nous requeriments fixats per la Directiva 2013/51/Euratom per a la protecció sanitària de la població en relació a les substàncies radioactives, així com als requisits de control dels seus nivells.

En aquest sentit, el Reial Decret aprovat modifica tres reials decrets anteriors:
- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
- Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i agües manantials envasades per al consum humà.
- Reial Decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.

Reial Decret 299/2016, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics
Dins el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, aquesta norma transposa a la legislació estatal la Directiva 2013/35/UE  i estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a adoptar per reduir el risc que puguin derivar-se de l’exposició dels treballadors als camps electromagnètics que comportin efectes biofísics directes i indirectes. Així, incorpora annexos amb els valors límit d’exposició (VLE) als camps electromagnètics i no contempla els riscos derivats a exposicions a llarg termini.


En els següents enllaços podeu consultar:
- Llistat de normativa
- RD 314/2016
- RD 299/2016

 

 

 

31/08/2016
Tornar