Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El Pla Impulsa

El Pla Impulsa del COAC va néixer a principis del 2013 amb l'objectiu d'ajudar els arquitectes col·legiats a recuperar posicions de present i futur en el mercat de treball a través de set programes diferents:

1- Programa d'accés a la formació cap a nous perfils professionals
2- Programa d'accés i promoció del mercat de treball
3- Programa de millora de la competitivitat.
4- Programa de suport a emprenedors
5- Programa de suport a l'exportació
6- Programa d'acompanyament a l'exercici professional a l'exterior
7- Programa de suport i orientació social/anticrisi

El Pla Impusa ha permès oferir als arquitectes col·legiats eines i suport directe (beques, assessorament personalitzat, tallers avançats, contactes amb possibles inversors...) per millorar i adaptar les seves aptituds a les noves demandes econòmiques i socials, accedir als mercats internacionals o trobar nous sectors d’activitat professional.

Actualment, el Pla Impulsa de Suport a l'Arquitecte ha exhaurit el seu pressupost, tot i que continuen actius amb serveis com la Xarxa de Corresponsals.

En aquest apartat incloem un resum amb els principals indicadors de participació que ha tingut el Pla, així com la valoració de la satisfacció de les accions realitzades i el balanç econòmic dels seus quatre anys de vida.


Accions més destacades

BEQUES DE FORMACIÓ
S'han realitzat 4 convocatòries de beca per formar-se en nous perfils professionals de futur, com els especialitzats en sostenibilitat, gestió energètica, direcció immobiliària o disseny de producte.
 
Les beques es podien sol·licitar per a cursos de l’Escola Sert o a d’altres centres de Catalunya i Espanya. Així, durant el 2013 i 2014, un total de 367 arquitectes han obtingut el suport del Pla Impulsa en forma de beca de formació.
 
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
S'ha ofert al col·legiat la possibilitat de realitzar un test d’autoavaluació de les seves competències utilitzant el sistema DISC, eina reconeguda a nivell internacional per, posteriorment, realitzar un Seminari d’Orientació Professional.
 
PRÀCTICA PROFESSIONAL
Des del COAC s’han anat creant càpsules informatives d’ajuda per als arquitectes en la resolució de dubtes i incidències que poden sorgir en la redacció de projectes. Consulta les càpsules.
 
MILLORA DE LA COMPETITIVITAT
S'han dut a terme tallers i consultories sobre innovació estratègica gratuïts per als arquitectes col·legiats:
 
-Generació de noves idees de negoci innovadores (2014). Aprendre a identificar noves idees de negoci innovadores nascudes de la interrelació del sector de l’arquitectura i de les capacitats i habilitats de l’arquitecte i altres sectors. Consulta el vídeo de la jormada.
 
- Gestió de l’economia d’un despatx d’arquitectes (2014) Com tenir un control financer de l'activitat empresarial i com focalitzar-ho en la consecució de resultats. Consulta el vídeo de la jormada.
 
A banda, s'han ofert sessions de consultoria estratègica personalitzada i individual per ajudar els col·legiats a desenvolupar els seus projectes d’empresa.
 
Per altra banda, s'han dut a terme tres jornades sobre Visibilitat 2.0 amb l’objectiu de donar eines de posicionament dins de la xarxa i reflexionar sobre aquells aspectes importants dins del màrqueting 2.0. Les jornades d’aquest programa van tractar els temes d’estratègies de comunicació, recursos web i xarxes socials. Consulta els vídeos de les jornades.
 
EMPRENEDORIA
L'èxit d'aquest programa l'ha acabat convertint en una servei del COAC independent del Pla Impulsa: COAC Emprenedoria. Durant aquests dos anys s’han dut a terme jornades, actes, sessions i fòrums amb un total de 700 participants.
 
BOSSA DE VIATGE
L’objectiu de la Bossa de Viatges ha estat recolzar la internacionalització dels arquitectes i l’arquitectura de Catalunya tot facilitant la presència dels col·legiats en els mercats a l’exterior. Així, els viatges de negocis i d’altres supòsits relacionats amb l’arquitectura s'han contemplat com a objecte de subvenció, havent-se subvencionat fins a un 50% del bitllet (amb un límit màxim per viatge).
 
Hi ha hagut 26 subvencions per bossa de viatges atorgades en el marc del Pla Impulsa.
 
XARXA DE CORRESPONSALS
Actualment, la Xarxa de corresponsals del COAC compta amb 37 representants en 36 ciutats de 34 països a tot el món i continua en expansió. Amb la Xarxa es pretén, a partir de l'intercanvi d'informació i l'ajut mutu, augmentar les oportunitats per treballar fora de la forma més qualificada possible, mantenint alhora els vincles amb Catalunya i els arquitectes que hi segueixen exercint.
 
PROGRAMA SOCIAL
El Programa Social del Pla Impulsa és un servei d'acollida, assessorament i orientació per als col·legiats amb majors necessitats socials i familiars, en què treballadores socials atenen totes les consultes mitjançant una cita prèvia. En total, en aquests dos anys s’han atès 226 arquitectes amb 156 reduccions de quota atorgades i 13 condonacions de deute.

Participació

El Pla Impulsa ha comptat amb 2.163 participacions (dades de finals 2016). D'aquestes participacions, el 34% han estat d'Emprenedoria, el 20% Beques de Formació i el 17% de Canvi Estratègic i Millora de la Competitivitat.

Origen dels participants del Pla Impulsa (dades de finals de 2014). 
La Demarcació de l'Ebre és la que té menys participants en termes absoluts però més participants en proporció al seu nombre de col·legiats. La Demarcació de Barcelona és la que té més participants en termes absoluts.Consulteu els gràfics corresponents aquí.

Consulta un resum de tots els indicadors del Pla Impulsa a finals del 2014 aquí.  

 

Per a consultes o dubtes específics teniu a la vostra disposició el correu electrònic plaimpulsa@coac.cat


Versió per a imprimirPDF version