Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
EXERCICI PROFESSIONALFORMACIÓ I OCUPACIÓPROMOCIÓ ARQUITECTURAREPRESENTACIÓ ARQUITECTES


Representació dels arquitectes

 

Relacions Institucionals. El COAC representa, promou i defensa el col·lectiu dels arquitectes davant de la societat en general i de les institucions públiques en particular, promovent i estant present en totes aquelles accions i projectes en els quals els arquitectes han de tenir veu.

Acció sobre les Administracions Públiques. Aquesta tasca es desenvolupa tant a nivell territorial (a través del desplegament del COAC a demarcacions i delegacions) com temàtic. A nivell temàtic, cal destacar que el COAC, a través de l'OCT, és present a les Taules Tècniques en les quals participen les Administracions i la resta de col·legis vinculats a l'edificació, que tenen l'objectiu d'interpretar aspectes normatius a fi d'aplicar els mateixos criteris d'interpretació, proposant també aspectes de millora. Les Taules Tècniques són: Seguretat contra incendis, Accessibilitat, Plans d'autoprotecció i Instal·lacions d'electricitat. 

Representació i participació al CSCAE. Els arquitectes col·legiats són representats pel COAC al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, del qual el Col·legi forma part, que és la institució encarregada de representar la professió a nivell estatal i internacional.

Participació en els processos d'elecció dels Òrgans de Govern. Els arquitectes col·legiats al COAC tenen el dret a votar i a ser elegits per formar part dels òrgans del COAC d'acord amb els Estatuts.

Deganat obert. Els arquitectes col·legiats tenen a la seva disposició un canal directe de comunicació amb el Degà del COAC per tal de poder transmetre propostes, suggerències, queixes, etc. que tinguin com a objectiu contribuir a la millora de les funcions i tasques col·legials.

Impuls i desenvolupament de textos legislatius. El COAC treballa per a la defensa dels interessos de la professió d'arquitecte i vetlla per al seu respecte en l'activitat normativa catalana.  Per a tal fi, compta amb el suport tècnic del seu equip jurídic intern. 

Impuls del debat arquitectònic i urbanístic. El COAC promou accions i debats sobre polítiques d'arquitectura i urbanisme amb l'objectiu de mesurar i millorar l'impacte d'aquestes polítiques tant a nivell professional com a nivell social.                                                                                                                                                                  

Grups de Treball. Els arquitectes col·legiats tenen l'oportunitat de participar en els Grups de Treball COAC, especialitzats segons diferents àrees temàtiques professionals, que tenen com a principal objectiu posar en comú i debatre qüestions d'interès en el seu àmbit d'actuació, promoure la gestió del coneixement i difondre la seva especialització. Actualment, hi ha en funcionament els següents Grups de Treball: BIM, Cooperació, Estructures, Facility Management, Informàtica, Instal·lacions, Project Management, Rehabilitació i Retail.

Agrupacions. El COAC té dins la seva organització diferents Agrupacions formades per arquitectes especialitzats en un camp concret o en un model d'exercici o temàtica específics. Per pertànyer a una agrupació, cal que el col·legiat interessat s'hi inscrigui formalment i haurà d'abonar una quota d'entrada i una quota periòdica. Actualment hi ha 6 agrupacions en funcionament: Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública (AASAP), Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC), Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC), Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya (AJAC) i Arquitectura i Sostenibilitat (AuS)

Web arquitectes.cat. El COAC nodreix diàriament el seu web d'informació, notícies, documents... que promouen l'arquitectura i el treball dels arquitectes catalans entre la ciutadania. A més, el web té seccions d'accés restringit per als col·legiats, que contenen recursos per a l'exercici professional i accessos a aplicacions de treball a les quals no poden tenir accés els arquitectes no col·legiats ni el públic general.

Butlletins informatius. El COAC manté informats els col·legiats, a través de diversos butlletins electrònics, de les novetats més rellevants relacionades amb la pràctica professional, així com d'activitats d’interès per al col·lectiu. Actualment el Col·legi envia 3 butlletins de diferents temàtiques: el butlletí de Suport Professional, el de Formació i Ocupació, i l'Agenda d'Arquitectura (els col·legiats poden triar quins butlletins desitgen rebre o no).

Atenció als mitjans de comunicació. El Servei de Comunicació del COAC treballa diàriament per atendre els mitjans de comunicació en tots aquelles consultes i peticions que fan. L'objectiu és el de promoure el coneixement de l'arquitectura i facilitar al màxim el treball dels mitjans, per aconseguir ser per a ells el punt de referència en qüestions arquitectòniques, tant a nivell de professió com de l'arquitectura en sí.

Clica aquí per consultar els serveis que inclou el tram Complementari

Versió per a imprimirPDF version