Jornada “Revisió urbanística de la Costa Brava”, a Girona

Imatge: 
© Vista general de la platja de Cadaqués. L. Roisin. Posterior a 1920. Arxiu Històric del COAC - 50è aniversari

La Demarcació de Girona del COAC, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organitzen la jornada “Revisió urbanística de la Costa Brava” el divendres 21 de febrer (de 16.30 a 18.30 hores) a la sala Rafael Masó de la seu de la Demarcació. 

Amb aquesta sessió es vol donar a conèixer entre el col·lectiu quines són les afectacions concretes del nou Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Girona, que va aprovar inicialment la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, i que impedirà la construcció de 15.037 habitatges nous en espais amb interès natural i paisatgístic. 

Actualment el PDU està en període d’exposició pública per un termini de tres mesos. Finalitzat aquest temps, la Comissió d’Urbanisme de Girona l’aprovarà provisionalment i l’elevarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya perquè emeti l’informe final. Tot seguit, el conseller de Territori i Sostenibilitat procedirà a la signatura de l’aprovació definitiva del PDU, que es publicarà al DOGC i entrarà en vigor l’endemà mateix. 

En el temps que el Departament de Territori ha treballat en el PDU la Comissió d’Urbanisme ha aprovat dues moratòries (una el mes de gener i una altra el mes de febrer de 2019). Ara, amb l’aprovació inicial es manté la moratòria fins a la seva aprovació definitiva, exceptuant en els sectors on el PDU no preveu cap canvi, en els quals es permetrà fer les actuacions previstes sempre que siguin compatibles i es doni compliment a les normatives municipal i d’integració paisatgística prevista en el PDU. 

En aquest article publicat a la pàgina web del COAC hi podeu llegir el resum de les actuacions que inclou el PDU. 

Programa de la Jornada
16.30 h.- Benvinguda a càrrec de Marc Riera, president de la Demarcació de Girona del COAC.
16.35 h.- PDU de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí. Aprovació inicial.
- Sr. Agustí Serra, secretari de l’Agenda Urbana i Territori de la Generalitat de Catalunya.
- Sra. Rosa Vilella, subdirectora general d’Estratègies, Territoris i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
17.50 h.- Torn obert de preguntes.
18.30 h.- Cloenda de la jornada a càrrec d'Assumpció Puig, degana del COAC.

Recupereu la jornada

Versió per a imprimirPDF version