platja de la costa brava

Ajust de la moratòria de la Costa Brava per a determinades instal·lacions d'utilitat pública

Imatge: 
© Wikipedia

El passat 12 de juny, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va aprovar aixecar parcialment la suspensió de llicències acordada en sessió de 17 de gener i 13 de febrer de 2019, relativa al document del Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, només per aquelles actuacions sobre obres preexistents i autoritzades legalment amb l'aprovació prèvia d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable que van ser autoritzades específicament com a instal·lacions d'utilitat pública i ús públic, i que no exigeixen l'aprovació d'un nou projecte d'actuació específica.

Consulteu la publicació de l’acord al DOGC del 20 de juny de 2019.

Consulteu la notícia publicada al nostre web el passat mes de febrer sobre la suspensió de llicències.

20/06/2019
Tornar