Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Adobe Stock

Ajuts per a la millora de l’accessibilitat d’habitatges a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2017

CONVOCATÒRIA TANCADA: EL CMH VA TANCAR EL TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS EL 21 DE JULIOL A LES 12 H PER ESGOTAMENT DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

S’ha publicat la convocatòria de subvencions de l’any 2017 per a les obres de millora de l’accessibilitat en edificis d’ús residencial dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 5.000.000 €.

Actuacions subvencionables
Es pot demanar subvenció per a actuacions de millora de l’accessibilitat que adeqüin els edificis i els accessos als habitatges i locals dels mateixos a la normativa vigent d’accessibilitat. Concretament, són subvencionables:

1. Instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques, mitjançant elements com salvaescales, rampes, etc.

2. Instal·lació de productes de recolzament com grues, que permetin l’accés i ús dels elements comuns de l’edifici (jardins, piscines, etc.) per part de les persones amb discapacitat.

3. Instal·lació d’elements d’informació i avís que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors, com ara senyals lluminosos o sonors.

4. Instal·lació de dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior (videoporters i anàlegs).

Requisits dels edificis per acollir-se a la subvenció
Els edificis han de disposar, com a mínim, de 8 habitatges, o excepcionalment menys quan a l’immoble es duguin a terme simultàniament obres de conservació o hi visquin persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

A més, els edificis han de complir:

· estar finalitzats abans de 1981.
· ser de titularitat privada i tenir com a mínim el 70% de la seva superfície construïda destinada a ús residencial habitatge (exclosa la planta baixa i la superfície sota rasant).
· que el 70% dels habitatges o més siguin el domicili habitual de les persones propietàries o arrendatàries.

Resten exclosos d’aquesta convocatòria els habitatges unifamiliars i els d’ús turístic.

Import de la subvenció
50% del cost subvencionable, amb un límit de 4.000 € per habitatge o per cada 100 m2 útils de local (sempre que els locals participin en els costos d’execució de les obres).

Tramitació
De forma prèvia a la sol·licitud d’ajuts, cal obtenir un Informe d’Idoneïtat en una entitat col·laboradora, com el COAC, i la documentació necessària per a la seva tramitació s’haurà de presentar per via telemàtica.

Es vol remarcar que, a diferència de l'anterior convocatòria i en relació a l’Informe d’avaluació de l’edifici, s’ha d’aportar l’IITE amb la sol·licitud del Certificat d’Aptitud i el Certificat d’Eficiència Energètica amb l’etiqueta. Tota la documentació necessària per a la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat es pot consultar al text complert de la convocatòria (Annex 4, Pas 1).

Les sol·licituds d’ajuts s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge o, en el seu defecte, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de cada municipi de l’àrea metropolitana (consulteu-ne les dades al text complert de la convocatòria, Annex 1).

Terminis
Per a la sol·licitud de l’Informe d’idoneïtat, el termini finalitza el 15 de setembre de 2017.

Per a la sol·licitud d’ajuts, el termini finalitzarà el 29 de setembre de 2017.

Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds, tant d’Informe d’idoneïtat com d’ajuts, en una data anterior si s’ha exhaurit la dotació pressupostària.

Les obres no es poden haver iniciat abans de formalitzar la sol·licitud d’ajuts.

Cal recordar que, a efectes del còmput de tots els terminis establerts en el procediment, el mes d’agost serà inhàbil.

Més informació al web del Consorci Metropolità de l’Habitatge.
28/06/2017
Tornar