Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
Rehabilitacio Banys Vells. © Andrés Flajszer

Ajuts per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

S’ha publicat la convocatòria de subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2017 a Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 497.041 € i es regeix per les Bases reguladores publicades al DOGC el 16 de maig de 2017.

La convocatòria no inclou la demarcació de Barcelona, ja que la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona tenen línies d’ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones. Consulta aquí el programa d'ajudes de la Diputació de Barcelona.

Actuacions subvencionables
Es pot demanar subvenció per a obres d'arranjament de l'interior d’habitatges per adequar les peces i els elements que conformen l'habitatge als objectius següents:

a) Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat:
1r. Cambra higiènica: intervencions per millorar l'accessibilitat que facilitin a l’usuari la realització de les activitats relacionades amb la higiene personal (substitució de banyera per plat de dutxa, adaptacions de banyera o dutxa, canvis d'aixetes, substitució o adaptació del WC o el lavabo, eliminació del bidet o altres elements per facilitar la mobilitat, tractament antilliscant de paviments).

2n. Cuina: intervencions per millorar les condicions de seguretat en les activitats de la vida diària a la cuina (substitució de plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques, adaptació del taulell de cuina, tractament antilliscant de paviments, instal·lació d'ajudes tècniques).

3r. Altres peces: intervencions per adaptar o proporcionar suports en l'entorn general del domicili, per tal de facilitar la mobilitat general de la persona en zones comunes o de pas com ara passadissos o rebedors (ampliacions de portes, canvi de gir de portes, eliminació d'algun graó que dificulti l'accessibilitat, instal·lació de barres o agafadors, entre d'altres).

Beneficiaris
Poden ser beneficiàries les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

A més, la persona gran ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o no tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars (la convocatòria recull altres tipus d’incapacitat o dependència que es poden acreditar. Consulteu els detalls a l’Annex 1, apartat 3, punt g).

Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’IRSC (Índex de renda de suficiència de Catalunya), d’acord amb l’Annex 3.A de la Convocatòria.

Import de la subvenció i límits
100% del pressupost protegible amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Règim de concessió
Les subvencions es concedeixen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, és a dir en funció de la seva puntuació (segons el criteri establert a l’Annex 1 de la Convocatòria, apartat 13). En cas d’empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, es donarà prioritat a l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini comença el 27 de maig i finalitza el 31 de desembre de 2017.

Les obres no es poden haver iniciat abans del 26 de maig (data de publicació de la convocatòria).

Com sol·licitar i tramitar els ajuts
Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines locals d’habitatge dels diferents Ajuntaments o Consells comarcals que consten a l’Annex 2 de la Convocatòria.


Més informació i accés al tràmit a través del web de la Generalitat.

Accés a les Bases reguladores (DOGC 16/5/2017) i a la Convocatòria (DOGC 26/5/2017).
1/06/2017
Tornar