Arquidoc, l’editor de memòries per a projectes d’edificació

Arquidoc, l’editor de memòries per a projectes d’edificació

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Des de fa uns anys el COAC té un conveni de col·laboració amb Arquidoc, empresa que ha desenvolupat un editor de memòries per a projectes bàsics d’edificació tant per a obra nova com per a intervencions en edificis existents (reformes, rehabilitacions i treballs en edificis catalogats).

Es tracta d’una eina pensada per ajudar els arquitectes en la redacció de les memòries dels seus projectes seguint la guia de continguts del COAC així com les prescripcions tècniques del Codi Tècnic de l’Edificació.

L’editor organitza el text que facilita la descripció del projecte bàsic, la seva justificació i el compliment del CTE en funció de l’ús de l’edifici, aportant solucions i resolent part del càlculs necessaris. També coordina la informació per crear una memòria sense contradiccions.

L’editor de memòries d’Arquidoc és una aplicació en línia que no requereix la instal·lació de programari i permet que més d’una persona treballi alhora sobre el mateix document.

L’aplicació permet generar els documents tant en català com en castellà i el document final es pot descarregar a l’ordinador en format .doc o en .pdf.

L’editor de memòries funciona en la modalitat de pagament per ús: el cost de les memòries de projecte bàsic no supera els 38 euros quan es tracta d’un habitatge unifamiliar o els 57 euros quan es tracti d’un edifici plurifamiliar o altres usos.

Des d’Arquidoc estan treballant en la redacció de la memòria del projecte d’execució i alguns apartats d’aquesta ja es troben disponibles a l’aplicació.

Accedeix a ARQUIDOC

8/07/2019
Tornar