noi teclejant al ordinador

Bonificació per a arquitectes que han estat pares o mares

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Si has estat pare o mare recentment o estàs a punt de ser-ho, recorda que pots sol·licitar la bonificació de la quota col·legial per motius de maternitat, paternitat o adopció. D’aquesta manera el COAC vol ajudar-te en aquest moment tan important de la teva vida personal.

La sol·licitud de bonificació es pot fer, com a màxim, fins a finals del següent trimestre del naixement del fill/a o de la data de constitució de l’adopció, enviant per correu electrònic la documentació necessària a la Secretaria del Col·legi.

Cal enviar el formulari de sol·licitud, annexant com a document justificatiu el llibre de família, que certifiqui el naixement, o document administratiu o judicial que certifiqui la constitució de l’adopció.

Més informació
Consulta les condicions de la bonificació al document de les quotes col·legials vigents el 2019 aquí.

Descarrega el formulari de sol·licitud aquí.


3/06/2019
Tornar