El COAC i 4 col·legis més, en la presentació de les al·legacions al PDUM

El COAC presenta consideracions a l'Avanç del PDUM juntament amb altres col·legis professionals

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, juntament amb els col·legis d'Economistes, Enginyers Industrials i Enginyers de Camins, han presentat un conjunt de consideracions a l’Avanç de Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), que es va aprovar el 26 de març de 2019 i que es troba ara en període d’informació pública.

L’urbanisme és una matèria en què conflueixen una gran diversitat de disciplines del coneixement, i aquesta configuració transversal és la que ha motivat els col·legis professionals a cooperar per tal d’enriquir la qualitat del PDUM. La voluntat de les consideracions, que giren al voltant del territori real metropolità, l'habitatge, la renovació urbana, la transició energètica i la mobilitat, no és una altra que la de contribuir a convertir el PDUM en una eina realment útil per a la planificació urbanística dels propers anys. 

Redimensionar la regió metropolitana
Una de les diverses consideracions que formulen els col·legis és que la dimensió real de la regió metropolitana és més extensa que l'àmbit administratiu dels 36 municipis que formen l'AMB. Per això, considera que cal analitzar l'encaix de l'àmbit del PDUM dins de la regió metropolitana, abordant diferents escales i estudiant l'entorn dels grans sistemes d’espais naturals, les xarxes de serveis i subministraments i de transport i comunicacions, o les àrees destinades al sistema productiu, entre altres.

Habitatge i renovació urbana
Un altre tema important en les consideracions és la qüestió de l'habitatge, tal com ha remarcat Robert Juvé, vicepresident de l'AAUC, durant la roda de premsa que s'ha celebrat el 3 de febrer al Col·legi d'Economistes. L’Avanç de PDUM estima que es crearan 253.000 noves llars (2017-2042) quan el potencial del planejament vigent sols dona per 116.000. Aquest evident desajust suposa un repte de gran importància i abast, que mereix una anàlisi, diagnosi i estratègia a escala territorial del mercat d’habitatge.

Els col·legis consideren que és necessari aclarir quina resposta podria arribar a donar la ciutat construïda, en comptes de limitar-se a enunciar que 137.000 llars s’hauran de reubicar fora l’àmbit de l’AMB. En aquesta línia, el PDUM podria incorporar com a possible alternativa l’augment d’edificabilitat i/o l’augment de densitat d’algunes claus urbanístiques del PGM. Pel que fa a l'Habitatge de Protecció Oficial, creuen que el plantejament de generar un nombre d’HPO equivalents al 15% de tot el parc no és assumible en el termini de 15 anys, i que el PDUM hauria de proposar reptes assumibles i estratègies realistes.

Transició energètica i mobilitat
D'altra banda, el document presentat remarca que la transició energètica hauria de ser una de les grans prioritats del nou PDUM. Una aposta clara per la sostenibilitat vol dir una economia baixa en carboni, reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, xarxa de transport de persones i mercaderies, etc. La transició energètica ha d’articular un metabolisme urbà més eficient i, per tant, és un repte que demana respostes des de l’urbanisme.

Documentació
Consulta la nota de premsa.

Aparicions en premsa:
· Los colegios profesionales, contra el plan metropolitano - Expansión
· Los expertos piden 137.000 pisos más para el área de Barcelona - El País
·  Els col·legis volen un pla urbanístic metropolità "més creatiu i valent" - El Punt Avui
· Cuatro colegios profesionales presentan una alegación al Avance del PDU del AMB - Europa Press
· Los agujeros negros del plan urbanístico metropolitano - Metrópoli Abierta  
29/01/2020
Tornar