Segell CONSTA

El COAC promou el segell CONSTA per garantir als particulars major transparència en la contractació d’obres

Imatge: 
© Consta.org
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb la finalitat de millorar la imatge, qualitat i competitivitat del sector; d’oferir les màximes garanties als consumidors i de lluitar contra l’intrusisme sectorial, promou la utilització i difusió del segell CONSTA

El segell és una acreditació voluntària d’empreses de la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges, que garanteix que aquestes empreses aposten per valors com la qualitat, transparència i responsabilitat.

Amb aquesta eina, doncs, els clients —principalment els no professionals— poden identificar fàcilment aquelles empreses del sector compromeses amb la qualitat i atenció al client.

Un segell amb aval d’entitats del sector
El segell CONSTA —que compta amb l’aval de la Generalitat de Catalunya— està impulsat per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, institució sense afany de lucre promoguda pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya forma part del Consell Assessor del Segell CONSTA des del 2018, fruit del conveni signat el passat mes d’octubre amb l’Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i la Fundació per a l'Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya.

Com inscriure’s al registre CONSTA
La inscripció al registre és voluntària i es pot fer en línia. Per formar part del registre cal complir tres compromisos bàsics: documentar les relacions contractuals amb el client, atendre les possibles reclamacions del client i tenir una especial cura en matèria de prevenció de riscos laborals.

Si tots els requisits es compleixen en el moment de la inscripció, l’empresa entra a formar part del Registre CONSTA i pot utilitzar el distintiu del segell en el seu material corporatiu.

Podeu consultar més informació al web de CONSTA.


3/07/2019
Tornar