Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Certificació energètica: modificació de l’àmbit d’aplicació

S’ha publicat el Reial Decret 564/2017 que modifica el 235/2013 sobre Certificació d’eficiència energètica d’edificis. Aquest Reial Decret, a més de completar la definició dels edificis de consum gairebé nul, en coherència amb la Directiva Europea, introdueix modificacions en l’àmbit d’aplicació dels edificis protegits arquitectònicament i fa un aclariment referent a l’exclusió dels edificis industrials.

Els edificis protegits –perquè són part d’un entorn declarat o per raó del seu valor arquitectònic o històric– fins ara estaven exclosos de la obligatorietat de certificació. Ara, amb aquesta modificació, només estan exclosos de ser certificats aquells edificis en els quals qualsevol actuació de millora de l’eficiència energètica suposi alterar de forma inacceptable el seu caràcter o aspecte. De no ser així, els edificis protegits s’hauran de certificar en els mateixos supòsits que els altres, és a dir, quan es venguin o lloguin o bé si tenen més de 250 m2 ocupats per una autoritat pública i són freqüentats habitualment pel públic.

Així doncs s’estableixen els següents terminis per als edificis protegits que s’hagin de certificar:

· El Certificat d'eficiència energètica serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament que es duguin a terme a partir del 7 de setembre de 2017.

· Els edificis o parts d’edificis en què una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic hauran d’obtenir el certificat d'eficiència energètica i exhibir l’etiqueta abans del 7 de desembre de 2017.

Pel què fa als edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts dels mateixos, l’aclariment es centra en que resten exclosos de la certificació energètica quan siguin de baixa demanda energètica. Es consideren zones de baixa demanda energètica aquelles que no requereixin garantir unes condicions tèrmiques de confort, com ara les destinades a tallers i processos industrials.


Aquest Reial Decret entra en vigor el 7 de juny de 2017.

Consulteu el text complet clicant aquí (BOE 6-6-2017).9/06/2017
Tornar