Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Modificació del DB-HE Estalvi d’energia i del DB-HS Qualitat de l’aire interior

El passat 23 de juny es va publicar l'Ordre FOM/588/2017 que modifica els Documents Bàsics del Codi Tècnic DB-HE “Estalvi d’energia” i el DB-HS “Salubritat”.

La modificació es deriva de la necessitat de transposar correctament els continguts de la Directiva europea 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica dels edificis a la reglamentació espanyola (veure nota del Ministeri).

A grans trets, i en relació al DB-HE “Estalvi d’energia”, es modifica:

· DB HE-0 “Limitació del consum”. S’introdueix la definició “d’Edifici de consum d’energia quasi nul” a l’Apèndix de Terminologia.

· DB HE-1 “Limitació de la demanda energètica”. Es fa una puntualització en les exclusions de l’àmbit d’aplicació per als edificis protegits, mantenint l’exclusió només quan el compliment del DB pugui suposar alteracions inacceptables del seu aspecte i, per als edificis industrials, l’excepció només s’aplica a les zones de baixa demanda energètica, concepte que també es defineix.

Pel que fa al DB-HS “Salubritat”, la modificació es centra en alguns apartats del DB HS-3 “Qualitat de l’aire interior” per tal d’assolir les exigències d’eficiència energètica establertes en el DB-HE i per afavorir la convergència amb el nou procediment per a la certificació energètica d’edificis definit en el Document Reconegut “Condicions tècniques dels procediments per a l'avaluació de l'eficiència energètica dels edificis”.

La modificació entra en vigor el 24 de juny de 2017, dia següent de la seva publicació al BOE.

Terminis transitoris d’aplicació:
Per a obres de nova construcció i intervencions en edificis existents amb llicència municipal d’obres sol·licitada:

- amb anterioritat al 24-06-2017: no els hi és d’aplicació.

Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades a aquesta Ordre FOM/588/2017.

- a partir del 24-06-2017 fins al 23-09-2017: és d’aplicació voluntària.

Les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim d’eficàcia de la llicència i, a manca d’aquest, 6 mesos des de la data d’atorgament de la llicència. De no ser així caldrà que els projectes s’adaptin a les modificacions incorporades a aquesta Ordre FOM/588/2017.

- a partir del 24-09-2017: és d’aplicació obligatòria.

En aquests moments, des de l’OCT s’està estudiant el contingut d’aquesta Ordre i els aspectes més rellevants que suposa la modificació. Així mateix s’estan adequant els documents d’ajuda al projecte redactats des del COAC. Tan aviat estiguin publicats al web, us en informarem.

Consulteu el text complet clicant aquí (BOE 23-06-2017).
29/06/2017
Tornar