Rendiments obtinguts a través de societats. Nota informativa de l'AEAT.

Nota de l'Agència Tributària sobre la tributació de rendiments econòmics obtinguts a través de societats

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L’Agència Tributària ha difós una nota informativa amb la finalitat de facilitar el compliment voluntari de les obligacions tributàries dels contribuents i assessors fiscals, en relació a l’exercici d’activitats econòmiques per mitjà de societats. A aquesta nota, s’hi resumeixen els criteris de l’Agència per determinar si una societat pot ser considerada efectivament subjecte passiu tributari o bé es tracta d’una figura interposada.

Així, la nota explica que, per a això, la inspecció comprova en primer lloc si els mitjans materials i humans a través dels quals es presten els serveis pertanyen a la societat o a la persona física, i en segon lloc, si tant una com altra disposen de mitjans, si la intervenció de la societat en la realització d’operacions és real i, si la societat hi ha intervingut realment, la inspecció comprova que la prestació hagi estat correctament valorada, segons mercat, i com retribueix la societat la prestació realitzada pel soci.

Si teniu algun dubte sobre fiscalitat, recordeu que el Col·legi ofereix un servei d'assessorament gratuït per a consultes d'informació general en matèria fiscal a través del correu electrònic fiscal@coac.net (per a consultes que requereixin gestió específica caldrà consultar amb l'empresa assessora els preus per a col·legiats).

Consulta aquí la nota de l'AEAT.
6/03/2019
Tornar