Nous documents TINSCI.

Nous documents de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI)

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI) ha publicat dos nous documents: “Sistemes de sortida controlats elèctricament per a portes d’evacuació” (DT-15) i “Habitatges unifamiliars entre mitgeres: evacuació a través de l’aparcament” (DT-16).

La finalitat del DT-15 és definir en quins usos està permès l’ús de sistemes de sortida controlats elèctricament i sota quins condicionants. Aquest Document incorpora els formularis tipus que han d’acompanyar la instal·lació.

El DT-16 té com a objectiu establir les condicions específiques per poder realitzar l’evacuació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a través del seu garatge.

Consulta els documents aquí.
7/01/2019
Tornar