Noves especificacion particular d'endesa distribución

Noves Especificacions Particulars d’Endesa Distribución

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
A partir del proper 29 de juny, les següents Especificacions Particulars (EP) de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica seran d’aplicació, complementàriament al REBT, en aquells projectes on Endesa sigui l’empresa subministradora:

NRZ101 - Instal·lacions privades Generalitats
NRZ102 - Instal·lacions privades. Consumidors en Alta i Mitja Tensió
NRZ103 - Instal·lacions d’enllaç. Consumidors en Baixa Tensió
NRZ104 - Instal·lacions privades. Generadors en Alta i Mitja Tensió
NRZ105 - Instal·lacions d’enllaç. Generadors en Baixa Tensió
KRZ001 - Líneas subterrànies d’Alta Tensió > 36 kV
LRZ001 - Líneas aèries d’Alta Tensió > 36 kV

Aquestes actualitzen i substitueixen les anteriors Normes Tècniques Particulars NTP d’ENDESA del 2006. Les noves EP defineixen aspectes de disseny, materials, muntatge i posada en servei de les instal·lacions elèctriques, i incorporen nous requeriments relacionats amb la telegestió, la recàrrega de vehicles elèctrics i les instal·lacions d’autoconsum.

Pel que fa als projectes d’edificació, les que tenen una major incidència són la NRZ103 Consumidors en Baixa tensió i la NRZ105 Generadors en Baixa Tensió, no obstant, aquesta última està en revisió per tal d’adequar-se al recent Reial Decret 244/2019 d’autoconsum.

L'Oficina Consultora Tècnica del COAC ha elaborat un breu resum de les novetats més rellevants de la NRZ103 Consumidors en Baixa tensió que poden tenir una major incidència en la previsió dels espais per a la instal·lació d’enllaç de l’edifici. Pots consultar-lo aquí (cal tenir contractat el tram de serveis complementaris).

Properament, es posaran a disposició dels col·legiats les fitxes de justificació del compliment del Reglament Elèctric de Baixa Tensió actualitzades.

28/06/2019
Tornar