Edifici d'habitatges a Bon Pastor. Arquitecte: Santiago Vives. Foto: Jordi Surroca

S'obre el període d'exposició pública del Pla territorial sectorial d'habitatge

Imatge: 
Edifici d'habitatges a Bon Pastor. Arquitecte: Santiago Vives. Foto: Jordi Surroca
S'ha publicat al DOGC de 14 de març l’anunci del Departament de Territori i Sostenibilitat pel qual se sotmet a informació pública, per un termini de 45 dies hàbils, el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es despleguen els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

El Projecte de decret, el Pla territorial sectorial d'habitatge i l'estudi ambiental estratègic es poden examinar, en hores d'oficina, a la seu central del Departament de Territori i Sostenibilitat (av. Josep Tarradellas 2-6, Barcelona), o bé es poden consultar a la pàgina web del Departament.

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar a la mateixa seu del Departament, o bé es poden presentar utilitzant el formulari de contacte.

La data límit per formular al·legacions i fer aportacions és el 21 de maig.

Consulta els documents principals que composen el Pla: 

Text de la proposta de decret
Memòria general
Pla territorial sectorial d'habitatge aprovat inicialment
18/03/2019
Tornar