Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Publicació de la nova Llei de Contractes del Sector Públic

En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La Llei, aprovada al Congrés dels Diputats el passat 19 d'octubre, entrarà en vigor als quatre mesos de la seva publicació, excepte determinades previsions per a les quals s'estableix una vacatio legis superior o l'entrada en vigor a l'endemà de la publicació.

Entre altres qüestions, el text aprovat suposa el reconeixement dels serveis d'Arquitectura i Urbanisme com prestacions de caràcter intel·lectual i, en aquest sentit, promou la prevalença de la qualitat de l'oferta sobre el preu i considera el concurs de projectes amb intervenció de jurat com a procediment adient a utilitzar en els projectes d'especial complexitat, valorant-se les propostes a través dels valors arquitectònics, funcionals i mediambientals. El text legal aprovat contempla l'opció dels concursos a una o dues voltes, establint-se la compensació de les despeses dels treballs dels concursants.

La Llei recull bona part de les esmenes proposades en el seu moment pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya (CSCAE), en les quals els col·legis d'arquitectes hi vam participar activament. 

Consulta aquí el text complet de la Llei

Properament, l'Oficina de Concursos del COAC analitzarà el text definitiu i en publicarà un resum.
9/11/2017
Tornar