Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Recomanacions per a la Inspecció Tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d’edificis d’habitatges

Amb la finalitat de facilitar l'elaboració de la Inspecció Tècnica d’Edificis d’habitatges (ITE), posem a la vostra disposició un document d’ajuda per a la instal·lació elèctrica comunitària de l’edifici. Aquest document, d’ús totalment voluntari, és fruit de la col·laboració entre el Col·legi d'Arquitectes i els diferents agents del sector, i ha estat redactat a l’empara de la TC-IE (Taula consultiva de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió de Catalunya).

El Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, estableix mesures per incentivar les inspeccions i la qualitat dels informes tècnics. Una d’aquestes mesures es basa en la promoció d’un llibre d’estil per a la redacció dels informes de les inspeccions tècniques dels edificis d’habitatges, amb la col·laboració dels agents del sector.

En aquest context, amb el recolzament de la Taula TC-IE, i amb la voluntat que sigui un dels documents que conformin el llibre d’estil de les ITEs, es redacta aquest document d’ajuda per tal d’orientar i homogeneïtzar criteris que puguin donar resposta a dubtes sorgits de la inspecció visual de les instal·lacions elèctriques comunes de l’edifici. Val a dir que en cap cas té per objecte que es faci una inspecció de la instal·lació comuna de l’edifici segons els criteris del Reglament electrotècnic de baixa tensió, ja que el tipus d’inspecció per a la redacció de l’informe ITE i l’abast de la mateixa no són, en absolut, coincidents amb els del REBT.

En aquest document de recomanacions es proposen criteris per a la classificació de les deficiències aparents més habituals de les diferents parts de la instal·lació elèctrica comuna de l’edifici, en base al risc que poden representar per a les persones. Consta  d’un recull de les deficiències més habituals il·lustrades amb fotografies explicatives i ha estat redactat amb la voluntat que sigui dinàmic i pugui anar incrementant el seu contingut.

Per últim, cal fer èmfasi en el fet que es tracta d’un document d’ajuda d’ús totalment voluntari, ja que ha de ser el criteri del tècnic competent que realitza la inspecció visual de l’edifici el que determini l’existència de deficiències aparents i el seu grau d’importància, podent assignar classificacions diferents a les recollides en aquest document, segons la seva opinió tècnica.

Recomanacions per a la Inspecció Tècnica de la instal·lació elèctrica dels elements comuns d'edificis d'habitatges

11/12/2017
Tornar