Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Novetats i millores al Registre Automàtic de documents del COAC

El Registre Automàtic de documents incorporarà, a partir del 12 de juliol, un seguit de novetats que tenen per objectiu millorar i ampliar les prestacions que ofereix aquest servei telemàtic.

El Registre Automàtic és un tràmit voluntari amb el qual els arquitectes col·legiats en modalitat exercent poden deixar constància d’un document professional en una data determinada. Amb el document que es genera en fer un registre, el Col·legi certifica l'habilitació per a l'exercici de la professió de l'arquitecte o societat professional en la data en què s'ha registrat el document. Així mateix, el document serveix per acreditar, de cara al client, aquesta habilitació.

Cal recordar que el Registre Automàtic no és un visat i, per tant, tots aquells documents vinculats a un projecte de visat obligatori no es podran tramitar per aquesta via.

Més documents i novetats de funcionament
- Ampliació del llistat de documents: la llista actual de 5 tipologies s’amplia a 19.
Així, els documents susceptibles de ser registrats són: Informes, Dictàmens, Peritatges, Taxacions, Certificacions energètiques d’edificis existents, Certificats de crèdit hipotecari, Certificats d’obra en construcció, Certificats d’obra nova (notari), Certificats de façana (paraments exteriors), Ofertes d’honoraris, Comunicats al client, Delimitacions, Aixecaments de plànols, Reconeixements, Certificats de solidesa, Estats d’amidaments, Actes de replanteig, Fulls d'Assumeix direcció i Certificats de final d’obra (arquitecte).

- Segellat automàtic: el nou segell s’inclourà de manera automàtica a totes les pàgines del document i tindrà una posició fixa a la part inferior, de manera que caldrà deixar lliures a totes les pàgines els 2,5 cm inferiors. Així mateix, els documents registrats inclouran una marca d’aigua a totes les pàgines i una portada automàtica que caldrà presentar sempre amb el document registrat.

- Nova nomenclatura: s’ha establert una nova codificació (del tipus R000602B17) per tal de diferenciar-se de manera ràpida i senzilla dels expedients de visat. 

- Limitació del pes per a l'agilització del procés: per tal de facilitar i agilitzar l’enviament i recepció de documents, el pes dels fitxers s’ha limitat a un màxim de 20 MB.

- Cost associat al pes del fitxer: els informes, dictàmens, peritatges i taxacions tindran el mateix preu que l’actual (33,24 euros més IVA). Pel que fa als nous documents incorporats, el cost s’ajustarà en funció del pes del fitxer, sent 19 € per als primers 4 MB i 0,6 € addicionals per cada MB o fracció de MB més.

Les factures seguiran anant a càrrec de l'arquitecte o societat que registra el document (no a nom del client).

Expedients antics
Donats els canvis en el funcionament i condicions del Registre Automàtic, tots els expedients existents en el moment en què es faci el canvi es tancaran i no s’hi podran enviar nous documents.

Igualment, deixaran de poder-se retirar segellats aquells documents que encara estiguin pendents de pagament en el moment en què es posi en funcionament la renovació del servei.

Ajuda i accés al nou Registre
El Registre Automàtic forma part de les funcionalitats del Portal de Tràmits de Visat, al qual podeu accedir amb el vostre usuari i contrasenya.

El Departament de Visat disposa d'un seguit de manuals i guies de suport per dur a terme els diferents tràmits, els quals podeu consultar en aquest apartat.

Això no obstant, si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar al telèfon d’Atenció a l’Arquitecte 93 306 78 03 o a l'oficina de Visat de la vostra Demarcació.
Tornar